GRUPA REGIONALNA INOWROCŁAW (PPAG 2017) - formularz zgłoszenia
Piesza Pielgrzymka Archidiecezji Gnieźnieńskiej
Gniezno – Jasna Góra
28 lipca – 5/6 sierpnia 2017 roku
Hasło PPAG: „Idźcie i głoście”

Grupa Regionalna Inowrocław jest dla wszystkich, którzy od pielgrzymowania oczekują „czegoś więcej”. To duchowa dawka mocy, kondensacja wszystkiego, co Boże i piękne!

Podczas drogi najbardziej stawiamy na: Eucharystię, Liturgię Godzin, ciszę, śpiew, medytacje, konferencje, Różaniec, lekturę duchową, ale i na radość, wspólnotę i dobre jedzenie! :-)

Grupa Regionalna Inowrocław to grupa z temperamentem, a jednocześnie ćwicząca się w pokorze
i posłuszeństwie, w byciu dobrym jak chleb. Tworzą ją ludzie tacy jak Ty, którzy podjęli wyzwanie.
A jacy są? Rozmodleni, roześmiani, rytmiczni, pomysłowi, pomocni, wieczorem umyci i wiecznie głodni!

A’propos ostatniego… Zapewniamy pełne wyżywienie, żeby całkowicie oddać się rekolekcjom w drodze!


Co, gdzie, kiedy, za ile?

Informacji udziela:
ks. Marcin Przybylski (przewodnik grupy), tel. 697 584 097, e-mail: ddmdomino@gmail.com

Msza św. na rozpoczęcie pielgrzymki: 28 lipca (piątek) w katedrze gnieźnieńskiej o godz. 7.00!
Wyjazd z Inowrocławia do Gniezna autobusem o godz. 5.15.
Pakowanie bagażów przed wyjazdem od godz. 4.45.

Spotkanie organizacyjne:
23 czerwca (piątek o godz. 19:00); dedykowane zwłaszcza tym, którzy pójdą po raz pierwszy,
8 lipca (sobota) o godz. 19:00 w Kaplicy Oblubienicy Ducha Świętego.

Odbieranie pakietów pielgrzyma:
26 i 27 lipca po Mszy św. wieczornej do godz. 22:00 na plebanii.
Nie ma możliwości odbierania pakietów 28 lipca rano (dopiero na noclegu we Wrześni).

Plan wejścia na Jasną Górę:
5 sierpnia (sobota)
12.30 –13.00 wejście grup regionalnych (dawniej kolorowych)
13.00 przejście do Kaplicy Cudownego Obrazu i powrót na plac na złożenie krzyża

13.00 –13.50 wejście grup promienistych
13.50 powitanie i złożenie krzyża pielgrzymkowego
14.10 –15.15 przejście grup promienistych do kaplicy Cudownego Obrazu

21.00 Apel Jasnogórski

6 sierpnia (niedziela – Święto Przemienienia Pańskiego)
9.00 Droga Krzyżowa na Wałach Jasnogórskich
11.00 Msza św. na Wałach Jasnogórskich

Opłata: 125 zł od osoby (w tym ubezpieczenie, pełne wyżywienie, przejazd z Inowrocławia do Gniezna, przewóz bagażu, koszulka, śpiewnik, modlitewnik, smycz i inne).

Możliwy i zalecany nocleg w Domu Pielgrzyma (35 zł od osoby)
Powrót: autobus z Częstochowy do Inowrocławia odjeżdża 6 sierpnia ok. 15:00; koszt: 50 zł (szczegóły u przewodnika).

Finanse nie mogą być przeszkodą w pielgrzymowaniu! Dlatego istnieje możliwość zniżek dla rodzin i zwolnienia z części opłat osób w trudnej sytuacji materialnej. O zniżkach decyduje przewodnik po indywidualnej rozmowie.

W drodze do katedry gnieźnieńskiej :-)
Nazwisko *
Your answer
Imię *
Your answer
PESEL *
Your answer
Wiek *
Your answer
Osoby niepełnoletnie muszą dostarczyć pismo o treści:
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w Pieszej Pielgrzymce Archidiecezji Gnieźnieńskiej na Jasną Górę
data i podpis rodzica/opiekuna

Moje dziecko nie ma ukończonych 16 lat, dlatego jego opiekunem podczas pielgrzymki będzie: (podać imię i nazwisko)
podpis rodzica i podpis opiekuna

Oświadczam, że stan zdrowia mojego dziecka pozwala mu na udział w pieszej pielgrzymce na Jasną Górę
data i podpis

W razie choroby/wypadku proszę powiadomić:
dane kontaktowe (telefon)

Ulica i numer domu *
Your answer
Kod pocztowy *
Your answer
Miejscowość *
Your answer
Parafia zamieszkania *
Your answer
Numer telefonu pielgrzyma *
Your answer
Numer telefonu rodzica/opiekuna (w przypadku osób niepełnoletnich)
Your answer
Który raz idziesz na pielgrzymkę? *
Your answer
Jak możesz nam pomóc podczas drogi? (zaznacz jedną lub dwie)
Rozmiar koszulki (XS, S, M, L, XL, XXL) *
Your answer
Nocleg w Domu Pielgrzyma 5/6 sierpnia (35 zł od osoby) *
Powrót autobusem 6 sierpnia ok. godz. 15:00 (50 zł od osoby) *
UWAGI
Your answer
Regulamin PPAG - przeczytaj uważnie!
1. Piesza Pielgrzymka Archidiecezji Gnieźnieńskiej na Jasną Górę, której organizatorem jest Kuria Metropolitalna w Gnieźnie, jest czytelnym znakiem wędrującego Kościoła, czyli wspólnoty, która w drodze uświęca się przez prawdę i miłość. Jest aktem wyłącznie religijno-pokutnym, zatem musi ją cechować duch modlitwy i ofiary oraz porządek zewnętrzny. Uczestnicy, decydując się na udział w niej dbają – pod sankcją usunięcia – aby religijny charakter pielgrzymki był przestrzegany przez cały czas jej trwania.
2. Uczestnikiem pielgrzymki może być tylko ten, kto we właściwym miejscu i czasie dokona zapisu, akceptuje niniejszy regulamin i będzie stosował się do zarządzeń kierownictwa pielgrzymki. Osoby do lat 15 mogą brać udział w pielgrzymce w towarzystwie osoby dorosłej, idącej w tej samej grupie, w wieku 16-18 lat – na podstawie pisemnego zezwolenia rodziców lub opiekunów.
3. Pielgrzymi codziennie uczestniczą we wspólnej Eucharystii i w miarę możliwości Komunii Świętej (zaleca się przed pielgrzymką przystąpić do sakramentu pokuty) oraz czynnie biorą udział w modlitwie, śpiewach, konferencjach, dyskusjach. Są życzliwi, dbają o kulturę bycia, wrażliwość na potrzeby innych, zwłaszcza słabszych czy starszych. Bez względu na wiek zwracamy się do siebie „bracie” i „siostro” – ponieważ wszyscy mamy jednego Ojca, który jest w niebie. Szczególną troską otaczamy tych, którzy idą po raz pierwszy. Wykorzystujemy posiadane talenty i dary (np. muzyczne, medyczne, techniczne), włączając się w różne posługi.
4. Pątnicy zobowiązani są iść w grupach, do których się zapisali. Zdecydowanie zabrania się pielgrzymowania poza grupami, wyprzedzania pielgrzymki, docierania wcześniej na postoje i noclegi bez zgody odpowiednich służb pielgrzymkowych. Przebywanie poza grupą w innych wypadkach jest równoznaczne z wycofaniem się z udziału w pielgrzymce.
5. Pielgrzymi powinni nosić ze sobą legitymację pielgrzyma (identyfikator) oraz dokumenty tożsamości.
6. Ze względu na religijno-pokutny charakter pielgrzymki pątników obowiązuje: odpowiedni, skromny strój (zasłonięte ramiona i kolana), nakrycie głowy w dni słoneczne, zakaz palenia tytoniu, picia wszelkiego alkoholu, zażywania środków odurzających. Podczas marszu nie używamy telefonu komórkowego (wyjątek stanowią służby pielgrzymkowe).
7. Uczestnicy pielgrzymki zobowiązani są do przestrzegania przepisów o ruchu pieszych na drogach publicznych, zarządzeń władz terenowych (zakaz kąpieli w rzekach, jeziorach, rozpalania ognisk, deptania trawników, niszczenia przyrody) oraz wskazań służby porządkowej pielgrzymki. W miejscach postoju i na noclegach zachowujemy czystość, odpadki zostawiamy tylko w miejscach wyznaczonych przez „sanepid”.
8. Organizatorzy nie zapewniają noclegów w domach. Noclegi przewiduje się w stodołach i we własnych namiotach lub w innych pomieszczeniach, osobne dla kobiet i mężczyzn. W duchu pokuty należy nastawić się na liczne niewygody, brak wody do mycia itd. Zabiegi higieniczne (mycie, ubikacja) dozwolone są w miejscach wyznaczonych przez gospodarzy. Na noclegu pielgrzymi zachowują chrześcijańską postawę. Pamiętamy o wdzięczności. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22.00.
9. Uczestnikom pielgrzymki, a tym bardziej osobom postronnym, bez wiedzy kierownictwa, nie wolno rozpowszechniać żadnych materiałów czy emblematów, ani zbierać jakichkolwiek ofiar.
10. Za nieprzestrzeganie regulaminu, a także za postawę niezgodną z istotnymi celami i duchem pielgrzymki grożą konsekwencje, łącznie z natychmiastowym usunięciem z pielgrzymki, z podaniem nazwiska pielgrzyma do wiadomości pątników oraz Księdza Proboszcza. W takiej sytuacji pielgrzymowi nie przysługuje zwrot opłaty pielgrzymkowej, ani żadne inne roszczenie.
11. Ze względu na bezpieczeństwo pątników pielgrzymce będą mogły towarzyszyć tylko samochody zgłoszone, oznakowane i pozostające w dyspozycji kierownictwa pielgrzymki. Kierowcy są zobowiązani do przestrzegania przepisów i wskazań Centralnej Służby Porządkowej Pielgrzymki. Z uwagi na religijno-pokutny charakter pielgrzymki prosimy nie odwiedzać pątników w czasie drogi, na postojach i na noclegach.
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem PPAG i zobowiązuję się do przestrzegania jego postanowień. Jestem świadomy, że w przypadku złamania regulaminu mogę zostać wydalony z pielgrzymki, a informacja o tym zostanie przekazana mojemu proboszczowi. *
Required
Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) i wizerunkowych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz.631, z późn. zm.) dla potrzeb PPAG. *
Required
Zgadzam się na udzielenie mi niezbędnej pomocy medycznej i podanie mi niezbędnych lekarstw dla ratowania mojego zdrowia i życia. *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms