GRUPA REGIONALNA INOWROCŁAW (PPAG 2017) - formularz zgłoszenia
Piesza Pielgrzymka Archidiecezji Gnieźnieńskiej
Gniezno – Jasna Góra
28 lipca – 5/6 sierpnia 2017 roku
Hasło PPAG: „Idźcie i głoście”

Grupa Regionalna Inowrocław jest dla wszystkich, którzy od pielgrzymowania oczekują „czegoś więcej”. To duchowa dawka mocy, kondensacja wszystkiego, co Boże i piękne!

Podczas drogi najbardziej stawiamy na: Eucharystię, Liturgię Godzin, ciszę, śpiew, medytacje, konferencje, Różaniec, lekturę duchową, ale i na radość, wspólnotę i dobre jedzenie! :-)

Grupa Regionalna Inowrocław to grupa z temperamentem, a jednocześnie ćwicząca się w pokorze
i posłuszeństwie, w byciu dobrym jak chleb. Tworzą ją ludzie tacy jak Ty, którzy podjęli wyzwanie.
A jacy są? Rozmodleni, roześmiani, rytmiczni, pomysłowi, pomocni, wieczorem umyci i wiecznie głodni!

A’propos ostatniego… Zapewniamy pełne wyżywienie, żeby całkowicie oddać się rekolekcjom w drodze!


Co, gdzie, kiedy, za ile?

Informacji udziela:
ks. Marcin Przybylski (przewodnik grupy), tel. 697 584 097, e-mail: ddmdomino@gmail.com

Msza św. na rozpoczęcie pielgrzymki: 28 lipca (piątek) w katedrze gnieźnieńskiej o godz. 7.00!
Wyjazd z Inowrocławia do Gniezna autobusem o godz. 5.15.
Pakowanie bagażów przed wyjazdem od godz. 4.45.

Spotkanie organizacyjne:
23 czerwca (piątek o godz. 19:00); dedykowane zwłaszcza tym, którzy pójdą po raz pierwszy,
8 lipca (sobota) o godz. 19:00 w Kaplicy Oblubienicy Ducha Świętego.

Odbieranie pakietów pielgrzyma:
26 i 27 lipca po Mszy św. wieczornej do godz. 22:00 na plebanii.
Nie ma możliwości odbierania pakietów 28 lipca rano (dopiero na noclegu we Wrześni).

Plan wejścia na Jasną Górę:
5 sierpnia (sobota)
12.30 –13.00 wejście grup regionalnych (dawniej kolorowych)
13.00 przejście do Kaplicy Cudownego Obrazu i powrót na plac na złożenie krzyża

13.00 –13.50 wejście grup promienistych
13.50 powitanie i złożenie krzyża pielgrzymkowego
14.10 –15.15 przejście grup promienistych do kaplicy Cudownego Obrazu

21.00 Apel Jasnogórski

6 sierpnia (niedziela – Święto Przemienienia Pańskiego)
9.00 Droga Krzyżowa na Wałach Jasnogórskich
11.00 Msza św. na Wałach Jasnogórskich

Opłata: 125 zł od osoby (w tym ubezpieczenie, pełne wyżywienie, przejazd z Inowrocławia do Gniezna, przewóz bagażu, koszulka, śpiewnik, modlitewnik, smycz i inne).

Możliwy i zalecany nocleg w Domu Pielgrzyma (35 zł od osoby)
Powrót: autobus z Częstochowy do Inowrocławia odjeżdża 6 sierpnia ok. 15:00; koszt: 50 zł (szczegóły u przewodnika).

Finanse nie mogą być przeszkodą w pielgrzymowaniu! Dlatego istnieje możliwość zniżek dla rodzin i zwolnienia z części opłat osób w trudnej sytuacji materialnej. O zniżkach decyduje przewodnik po indywidualnej rozmowie.

W drodze do katedry gnieźnieńskiej :-)
Nazwisko
Your answer
Imię
Your answer
PESEL
Your answer
Wiek
Your answer
Osoby niepełnoletnie muszą dostarczyć pismo o treści:
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w Pieszej Pielgrzymce Archidiecezji Gnieźnieńskiej na Jasną Górę
data i podpis rodzica/opiekuna

Moje dziecko nie ma ukończonych 16 lat, dlatego jego opiekunem podczas pielgrzymki będzie: (podać imię i nazwisko)
podpis rodzica i podpis opiekuna

Oświadczam, że stan zdrowia mojego dziecka pozwala mu na udział w pieszej pielgrzymce na Jasną Górę
data i podpis

W razie choroby/wypadku proszę powiadomić:
dane kontaktowe (telefon)

Ulica i numer domu
Your answer
Kod pocztowy
Your answer
Miejscowość
Your answer
Parafia zamieszkania
Your answer
Numer telefonu pielgrzyma
Your answer
Numer telefonu rodzica/opiekuna (w przypadku osób niepełnoletnich)
Your answer
Który raz idziesz na pielgrzymkę?
Your answer
Jak możesz nam pomóc podczas drogi? (zaznacz jedną lub dwie)
Rozmiar koszulki (XS, S, M, L, XL, XXL)
Your answer
Nocleg w Domu Pielgrzyma 5/6 sierpnia (35 zł od osoby)
Powrót autobusem 6 sierpnia ok. godz. 15:00 (50 zł od osoby)
UWAGI
Your answer
Regulamin PPAG - przeczytaj uważnie!
1. Piesza Pielgrzymka Archidiecezji Gnieźnieńskiej na Jasną Górę, której organizatorem jest Kuria Metropolitalna w Gnieźnie, jest czytelnym znakiem wędrującego Kościoła, czyli wspólnoty, która w drodze uświęca się przez prawdę i miłość. Jest aktem wyłącznie religijno-pokutnym, zatem musi ją cechować duch modlitwy i ofiary oraz porządek zewnętrzny. Uczestnicy, decydując się na udział w niej dbają – pod sankcją usunięcia – aby religijny charakter pielgrzymki był przestrzegany przez cały czas jej trwania.
2. Uczestnikiem pielgrzymki może być tylko ten, kto we właściwym miejscu i czasie dokona zapisu, akceptuje niniejszy regulamin i będzie stosował się do zarządzeń kierownictwa pielgrzymki. Osoby do lat 15 mogą brać udział w pielgrzymce w towarzystwie osoby dorosłej, idącej w tej samej grupie, w wieku 16-18 lat – na podstawie pisemnego zezwolenia rodziców lub opiekunów.
3. Pielgrzymi codziennie uczestniczą we wspólnej Eucharystii i w miarę możliwości Komunii Świętej (zaleca się przed pielgrzymką przystąpić do sakramentu pokuty) oraz czynnie biorą udział w modlitwie, śpiewach, konferencjach, dyskusjach. Są życzliwi, dbają o kulturę bycia, wrażliwość na potrzeby innych, zwłaszcza słabszych czy starszych. Bez względu na wiek zwracamy się do siebie „bracie” i „siostro” – ponieważ wszyscy mamy jednego Ojca, który jest w niebie. Szczególną troską otaczamy tych, którzy idą po raz pierwszy. Wykorzystujemy posiadane talenty i dary (np. muzyczne, medyczne, techniczne), włączając się w różne posługi.
4. Pątnicy zobowiązani są iść w grupach, do których się zapisali. Zdecydowanie zabrania się pielgrzymowania poza grupami, wyprzedzania pielgrzymki, docierania wcześniej na postoje i noclegi bez zgody odpowiednich służb pielgrzymkowych. Przebywanie poza grupą w innych wypadkach jest równoznaczne z wycofaniem się z udziału w pielgrzymce.
5. Pielgrzymi powinni nosić ze sobą legitymację pielgrzyma (identyfikator) oraz dokumenty tożsamości.
6. Ze względu na religijno-pokutny charakter pielgrzymki pątników obowiązuje: odpowiedni, skromny strój (zasłonięte ramiona i kolana), nakrycie głowy w dni słoneczne, zakaz palenia tytoniu, picia wszelkiego alkoholu, zażywania środków odurzających. Podczas marszu nie używamy telefonu komórkowego (wyjątek stanowią służby pielgrzymkowe).
7. Uczestnicy pielgrzymki zobowiązani są do przestrzegania przepisów o ruchu pieszych na drogach publicznych, zarządzeń władz terenowych (zakaz kąpieli w rzekach, jeziorach, rozpalania ognisk, deptania trawników, niszczenia przyrody) oraz wskazań służby porządkowej pielgrzymki. W miejscach postoju i na noclegach zachowujemy czystość, odpadki zostawiamy tylko w miejscach wyznaczonych przez „sanepid”.
8. Organizatorzy nie zapewniają noclegów w domach. Noclegi przewiduje się w stodołach i we własnych namiotach lub w innych pomieszczeniach, osobne dla kobiet i mężczyzn. W duchu pokuty należy nastawić się na liczne niewygody, brak wody do mycia itd. Zabiegi higieniczne (mycie, ubikacja) dozwolone są w miejscach wyznaczonych przez gospodarzy. Na noclegu pielgrzymi zachowują chrześcijańską postawę. Pamiętamy o wdzięczności. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22.00.
9. Uczestnikom pielgrzymki, a tym bardziej osobom postronnym, bez wiedzy kierownictwa, nie wolno rozpowszechniać żadnych materiałów czy emblematów, ani zbierać jakichkolwiek ofiar.
10. Za nieprzestrzeganie regulaminu, a także za postawę niezgodną z istotnymi celami i duchem pielgrzymki grożą konsekwencje, łącznie z natychmiastowym usunięciem z pielgrzymki, z podaniem nazwiska pielgrzyma do wiadomości pątników oraz Księdza Proboszcza. W takiej sytuacji pielgrzymowi nie przysługuje zwrot opłaty pielgrzymkowej, ani żadne inne roszczenie.
11. Ze względu na bezpieczeństwo pątników pielgrzymce będą mogły towarzyszyć tylko samochody zgłoszone, oznakowane i pozostające w dyspozycji kierownictwa pielgrzymki. Kierowcy są zobowiązani do przestrzegania przepisów i wskazań Centralnej Służby Porządkowej Pielgrzymki. Z uwagi na religijno-pokutny charakter pielgrzymki prosimy nie odwiedzać pątników w czasie drogi, na postojach i na noclegach.
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem PPAG i zobowiązuję się do przestrzegania jego postanowień. Jestem świadomy, że w przypadku złamania regulaminu mogę zostać wydalony z pielgrzymki, a informacja o tym zostanie przekazana mojemu proboszczowi.
Required
Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) i wizerunkowych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz.631, z późn. zm.) dla potrzeb PPAG.
Required
Zgadzam się na udzielenie mi niezbędnej pomocy medycznej i podanie mi niezbędnych lekarstw dla ratowania mojego zdrowia i życia.
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms