DIAGNOSI CONVIVÈNCIA - FAMÍLIES
Assenyala el teu grau d'acord (totalment d'acord; bastant d'acord; poc d'acord; gens d'acord) amb les afirmacions següents relacionades amb la convivència en el centre:
SOBRE EL SISTEMA DE RELACIONS
Les relacions entre el professorat del centre són bones.
La comunicació amb el centre i les famílies és fluïda.
La relació amb els professors del meu fill/a és bona.
El professorat, en general, és apreciat per l'alumnat.
Entre l'alumnat hi ha unes bones relacions, sense problemes amb col.lectius específics: alumnat nouvingut, alumnat amb necessitats educatives específiques, etc.
Hi ha un clima de col.laboració i entesa entre famílies, professorat, PAS i alumnes.
Els professors i professores ens ajuden si tenim problemes amb el nostre fill.
SOBRE EL QUE APRENEN ELS NOSTRES FILLS/ES
Poden parlar a la tutoria els possibles problemes de convivència en el grup i amb el professorat.
Els ensenyen a relacionar-se millor.
Els ensenyen a respectar i respectar-se, a ser més tolerants i a ser millors persones.
Els ensenyen a treballar en equip i ajudar-se els uns als altres.
Els ensenyen bé i els ajuden quan ho necessiten.
El que aprenen a l'escola els serà útil en el futur.
SOBRE ELS ESPAIS
L'espai del centre és agradable i es troba en bon estat.
Les aules són espais de treball acollidors que faciliten els aprenentatges.
L'ambient dels passadissos és tranquil i ordenat en els canvis de classe.
Els pares podem participar en la cura dels espais del centre.
Els nostres fills se senten segurs en els patis, passadissos...
SOBRE LA GESTIÓ DELS CONFLICTES
Existeixen poques normes, clares i compartides.
Hem participat en l'elaboració de les normes.
No acostumen a produir-se greus conflictes.
La resposta dels professors davant els conflictes és ràpida, mesurada i eficaç.
Les sancions ens semblen justes i proporcionades.
SOBRE L'ESTRUCTURA ORGANITZATIVA
Coneixem el servei de mediació en el centre i el faríem servir en cas de necessitat.
Existeixen xarxes de suport entre iguals: tutoria entre iguals, alumnes ajudants, parelles lingüístiques, cibermentors...
Coneixem el funcionament del centre respecte a la convivència.
Cada curs es forma el professorat, PAS, alumnes i famílies en temes relacionats amb la convivència.
Els pares tenim un espai al centre, on ens reunim.
Podem participar en la vida del centre (AMPA, pares delegats, Consell Escolar, comissió de convivència...).
Els pares podem fer servir les instal.lacions del centre per fer activitats del nostre interès.
PER ÚLTIM...
Per últim, valora el teu grau de satisfacció global amb el clima convivencial del teu centre.
OBSERVACIONS/COMENTARIS
Observacions/Comentaris
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Institut Aiguaviva. Report Abuse - Terms of Service