އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ޝިހާބުގެ ތަށްޓަށް ބާއްވާ ވާހަކަދެއްކުމުގެ 34ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތް - 2019 | ތަފާތު ގޮތަކުން ކުޅަދާނަ ކުދިންގެ ބައި
ބައިވެރިވާން އެދޭ ފޯމު (ތަފާތު ގޮތަކުން ކުޅަދާނަ ކުދިންގެ ބައި)
Email address *
މި ފޯމު ފުރުމުގައި ސަމާލުކަން ދޭންވީ ކަންކަން
• ފޯމު ފުރާން ތާނަ އަކުރު ބޭނުންކުރުން.
• އިސްކޫލުގެ ލޯގޯ އަޕްލޯޑް ކުރެވިފައި ވޭތޯ ކަށަވަރުކުރުން
• މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ހުރިހާ ދަރިވަރުންގެ އައި.ޑީ.ކާޑުގެ ކޮޕީ އަޕްލޯޑު ކުރެވިފައި ވޭތޯ ކަށަވަރުކުރުން.
• މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ހުރިހާ ދަރިވަރުންގެ އިސްޓޭންޕު ސައިޒު ފޮޓޯ އަޕްލޯޑު ކުރެވިފައި ވޭތޯ ކަށަވަރުކުރުން.
• ދަރިވަރުންގެ މަޢުލޫމާތު ޞައްޙަތޯ ކަށަވަރުކުރުން.
• މަޢުލޫމާތުގެ ޞައްޙަކަން ބެލުމަށް ޓަކައި ބޭނުންވާ ލިޔުން އަޕްލޯޑު ކުރެވިފައި ވޭތޯ ކަށަވަރުކުރުން.

މަޢުލޫމާތުގެ ޞައްޙަކަން އަންގައިދޭ ލިޔުމުގެ ނަކަލު ޑައުންލޯޑު ކުރޭ

https://drive.google.com/file/d/1aiDXCi0-2uC2NnEC3Hi-uRv0qCypqPMJ/view?usp=sharing

އިސްކޫލުގެ ނަން: *
އިސްކޫލުގެ އީމެއިލް އެޑްރެސް: *
އިސްކޫލުގެ ފޯނު ނަންބަރު: *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Dhivehibahuge Academy. - Terms of Service