ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
7η ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ - Βουλή των Αντιπροσώπων
Τετάρτη, 18 Απριλίου 2018
Προθεσμία Υποβολής Δήλωσης Συμμετοχής: 20/2/2018
Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ), δέχεται δηλώσεις συμμετοχής για την 7η ΣΥΝΟΔΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ, η οποία θα πραγματοποιηθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΔΟ:

- Ημέρα/Ώρα Συνόδου: Τετάρτη, 18 Απριλίου 2018 - 10:00-13:00

- Χώρος: στη Βουλή των Αντιπροσώπων

- Θέμα Συνόδου: «Χρηστή Διοίκηση των ΜΚΟ και το νομικό πλαίσιο που τις επηρεάζει»

Για το θέμα το οποίο θα απασχολήσει τις εργασίες της φετινής Συνόδου έχει ετοιμαστεί σχετικό υπόμνημα. Η πρόοδος των θεμάτων που έχουν παρατεθεί σε προηγούμενες συνόδους σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν γενικότερα οι ΜΚΟ, θα τεθούν σε Παράρτημα του Υπομνήματος.

- Η Σύνοδος, αποτελεί μία πρωτοποριακή πρωτοβουλία του ΠΣΣΕ που δίνει «φωνή» στις εθελοντικές οργανώσεις/ΜΚΟ μέσα από το βήμα της Βουλής των Αντιπροσώπων.

- Η Σύνοδος δίνει την ευκαιρία σε 56 εκπρόσωπους εθελοντικών οργανώσεων/ΜΚΟ που θα επιλεγούν να συμμετάσχουν, να έχουν την ιδιότητα του ‘βουλευτή’ και να κάνουν παρεμβάσεις και τοποθετήσεις στην παρουσία αρμόδιων αξιωματούχων του κράτους.

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Πριν τη Σύνοδο στη Βουλή, οι 56 εκπρόσωποι που θα επιλεγούν θα πρέπει επίσης να συμμετάσχουν σε προπαρασκευαστική συνεδρία, στην οποία θα επεξηγηθεί ο τρόπος λειτουργίας της Συνόδου και θα συζητηθεί το προσχέδιο υπόμνημα στο οποίο θα βασιστεί η συζήτηση της Συνόδου στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

- Ημέρα/Ώρα: 22 Μαρτίου 2018, ώρα 16:00 ,
- Χώρος: αίθουσα διαλέξεων της Τράπεζας Κύπρου στην Αγία Παρασκευή στη Λευκωσία

Δήλωση εκπροσώπων (βασικού και αναπληρωτή βουλευτή):
Οι οργανώσεις που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν με εκπρόσωπο τους στη Σύνοδο δηλώνουν δύο πρόσωπα, ένα βασικό βουλευτή, ο οποίος εάν επιλεγεί θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου και ένα αναπληρωτή βουλευτή ο οποίος θα παρακολουθήσει τις εργασίες της Συνόδου ως παρατηρητής και σε περίπτωση κωλύματος του βασικού βουλευτή θα εκπροσωπήσει την οργάνωση στη Σύνοδο ως βασικός βουλευτής.
Κριτήρια συμμετοχής:
Οι οργανώσεις που επιθυμούν να συμμετάσχουν με εκπρόσωπο τους στη Σύνοδο πρέπει να ικανοποιούν τα πιο κάτω κριτήρια:

• να είναι εγγεγραμμένη παγκύπρια ή τοπική εθελοντική οργάνωση/ΜΚΟ
• να αντιπροσωπεύει τουλάχιστον ένα πεδίο δραστηριότητας των εθελοντικών οργανώσεων/ΜΚΟ από το γενικότερο φάσμα των ενδιαφερόντων της κοινωνίας των πολιτών.

Σημείωση: Τα Συμβούλια/Επιτροπές Κοινοτικού Εθελοντισμού θα εκπροσωπηθούν στη Σύνοδο από το οικείο Επαρχιακό Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΕΣΣΕ) της επαρχίας τους, βάσει συγκεκριμένης διαδικασίας.

Η επιλογή των 56 εκπροσώπων των ΜΚΟ που θα συμμετάσχουν στη Σύνοδο με την ιδιότητα του ΒΑΣΙΚΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ, θα γίνει με βάση τα πιο πάνω κριτήρια ώστε να διασφαλιστεί η εκπροσώπηση, στο μέτρο του δυνατού, όλου του φάσματος της κοινωνίας των πολιτών. Οι οργανώσεις που θα επιλεγούν να συμμετάσχουν στη Σύνοδο θα ειδοποιηθούν γραπτώς.

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι οργανώσεις που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν με εκπρόσωπο τους στη Σύνοδο, συμπληρώνουν όλα τα πεδία πιο κάτω.

Όταν ολοκληρώσετε την συμπλήρωση της φόρμας θα πρέπει να πατήσετε 'sumbit'/'υποβολή'.

Ακολούθως θα εμφανιστεί μήνυμα ότι έχει υποβληθεί με επιτυχία η δραστηριότητα σας.

ΟΝΟΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ *
Your answer
Αριθμός εγγραφής (μητρώου) οργάνωσης *
(π.χ. Περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμο)
Your answer
Προτεινόμενος ΒΑΣΙΚΟΣ βουλευτής *
Ονοματεπώνυμο
Your answer
Email ΒΑΣΙΚΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ *
Your answer
Θέση/ρόλος ΒΑΣΙΚΟΥ βουλευτή στην οργάνωση *
Your answer
Τηλέφωνο ΒΑΣΙΚΟΥ βουλευτή *
Your answer
Ημερομηνία Γέννησης ΒΑΣΙΚΟΥ βουλευτή *
MM
/
DD
/
YYYY
Ονοματεπώνυμο προτεινόμενου ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ βουλευτή *
(Ο αναπληρωτής, αναπληροί τον βασικό βουλευτή σε περίπτωση κωλύματος να παρευρεθεί στη Σύνοδο)
Your answer
Email ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΒΟΥΛΕΥΤΗ *
Your answer
Θέση/ρόλος ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ βουλευτή στην οργάνωση *
Your answer
Τηλέφωνο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ βουλευτή *
Your answer
EMAIL ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ *
Your answer
ΑΤΟΜΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ *
Your answer
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ *
Your answer
ΤΟΜΕΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ *
Your answer
ΕΠΑΡΧΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ *
Η οργάνωση είναι *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Pan Cyprian Volunteerism Coordinative Council. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms