ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΕΣΩ FACEBOOK
Ο σκοπός του παρόντος ερωτηματολογίου είναι η μελέτη και αξιολόγηση της διδασκαλίας με τη χρήση του παγκόσμια διαδεδομένου μέσου κοινωνικής δικτύωσης, του Facebook. Θα διερευνηθεί το προφίλ των εκπαιδευομένων και των εμπειριών τους από τη μέχρι τώρα χρήση μεθόδων ηλεκτρονικής μάθησης.

Το ερωτηματολόγιο χορηγείται ηλεκτρονικά και απευθύνεται σε όσους εκπαιδευομένους συμμετέχουν στη διδασκαλία των σεμιναρίων με τη χρήση του facebook.

Παρακαλώ απαντήστε σε όλες τις ερωτήσεις.

Τα δεδομένα θα παραμείνουν ανώνυμα.

© Papanis, Paradeisis, Prassa, Roumeliotou & Santi (2015)

H αναπαραγωγή γίνεται κατόπιν επικοινωνίας με τους συγγραφείς σύμφωνα με τα επιστημονικά κριτήρια δεοντολογίας


Φύλο *
Ηλικία *
Μορφωτικό επίπεδο *
Σε ποια περιοχή διαμένετε; *
Γενικά συμμετέχετε σε προγράμματα επιμόρφωσης *
Προγενέστερη εμπειρία από διαδικτυακά προγράμματα πέρα από αυτά που παρακολουθείτε σε κλειστή ομάδα στο Facebook *
Αν ναι σε ποια πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης διεξάγονταν;
Σε σύγκριση με εκείνη την πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης η εμπειρία διδασκαλίας με το Facebook είναι :
Clear selection
Παρακαλούμε απαντήστε σε όλες τις ερωτήσεις
Δεν έχω τη δυνατότητα εύκολης μετακίνησης για να παρακολουθώ επιμορφωτικά προγράμματα, που διεξάγονται σε αστικά κέντρα *
Η χρήση του Facebook δεν επιτρέπει την ανάπτυξη της ακαδημαϊκής κουλτούρας, που είναι απαραίτητη για τον εκπαιδευόμενο, ώστε να αξιοποιήσει πλήρως ποικίλα μαθησιακά ερεθίσματα *
Μόνο όσοι είναι πλήρως εξοικειωμένοι με την τεχνολογία μπορούν να επωφεληθούν από τη διδασκαλία μέσω Facebook *
Οι διακοπές πρόσβασης στο Ίντερνετ και οι χαμηλές ταχύτητες στέκονται εμπόδιο στην ενεργό συμμετοχή μου στα προγράμματα διδασκαλίας μέσω Facebook *
Η αδυναμία οργάνωσης των συζητήσεων κατά την εκπαιδευτική διαδικασία μέσω Facebook με αποσυντονίζει *
Το Facebook δεν έχει τα κατάλληλα εργαλεία ταξινόμησης της διδακτέας ύλης *
Το συνολικό ύφος, οι νόρμες και η τριβή με το Facebook με εμποδίζει να εκφραστώ με τον επιστημονικό τρόπο που θα ήθελα *
Το γεγονός πως ο διδάσκων μειώνει την ώρα που μιλάει στο Facebook, αντίθετα με την παραδοσιακή, διά ζώσης διδασκαλία, αυξάνει την αυτενέργεια των εκπαιδευομένων *
Το Facebook δίνει την αίσθηση πως ο διδάσκων, ως συνομιλητής και ενδεχομένως φίλος στο προφιλ μου, δεν έχει το απαραίτητο κύρος, που θα βοηθούσε στη μαθησιακή διαδικασία *
Τα πολλαπλά σχόλια των συνεκπαιδευομένων πολλές φορές είναι άστοχα και απλώς καθυστερούν τη διαδικασία της μάθησης *
Σε γενικές γραμμές είμαι αντίθετος στη χρήση του Facebook ως εκπαιδευτικού εργαλείου *
Η διά ζώσης διδασκαλία δεν υποκαθίσταται με καμία διαδικτυακή μαθησιακή εμπειρία *
Εάν η έκθεση στη διδασκαλία μέσω Facebook συνοδευόταν και από έναν αριθμό διά ζώσης συζητήσεων με το διδάσκοντα, τα γνωστικά αποτελέσματα θα ήταν πολλαπλάσια *
Γενικά ποτέ δεν αισθάνθηκα πραγματικό μέλος της μαθησιακής κοινότητας στο Facebook στην οποία ανήκω, με αποτέλεσμα να ατονεί σταδιακά η συμμετοχή μου στις διαδικτυακές συναντήσεις *
Δεν θα είχα το χρόνο να συμμετάσχω σε προγράμματα επιμόρφωσης, εάν αυτά δεν διεξάγονταν μέσω Facebook *
Το Facebook συντελεί στη μείωση του κόστους των προγραμμάτων τηλεκπαίδευσης *
Προτιμώ το Facebook ως μέσο εκπαίδευσης σε σύγκριση με άλλες πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης κυρίως για την απλότητά του και την εξοικείωση μαζί του *
Οι ζωντανές συζητήσεις στο Facebook είναι προτιμότερες από τις απλές αναρτήσεις της ύλης και τις ασύγχρονες αλληλεπιδράσεις μέσω εμαιλ *
Η χρήση του Facebook διευκολύνει την επαφή με το διδάσκοντα *
Η χρήση του Facebook μου δίνει τη δυνατότητα να εκφράζομαι πιο ελεύθερα σε σύγκριση με τη διά ζώσης διδασκαλία *
Η χρήση του Facebook ως μέσου διδασκαλίας με βοηθά στο γεγονός πως όλες οι συζητήσεις και το υλικό βρίσκεται πάντα ανηρτημένο για διαρκή και εύκολη πρόσβαση *
Έχω συνομιλήσει με τον διδάσκοντα για θέματα που αφορούν το μάθημα και πέρα από τη διάρκεια της διαδικτυακής συνάντησης *
Έχω συνομιλήσει με τον διδάσκοντα για προσωπικά θέματα και πέρα από την κανονική διάρκεια του μαθήματος *
Έχω αφήσει σχόλια στην ομάδα ή κοινότητα του μαθήματος, τα οποία απαντήθηκαν από άλλους εκπαιδευόμενους *
Θα ήθελα να γνωριστώ με τους συνεκπαιδευόμενους και στην πραγματική ζωή *
Με αρκετούς συνεκπαιδευόμενους έχω γίνει φίλος στο Facebook *
Με ενθουσιάζει η ιδέα πως είμαστε συνοδοιπόροι σε μία διαδικασία μάθησης με άτομα από όλη την Ελλάδα, με τα οποία δεν θα μπορούσα να είχα εύκολα γνωριστεί υπό άλλες συνθήκες *
Θα ξανασυμμετείχα σε πρόγραμμα διδασκαλίας μέσω Facebook *
Θα συνέστηνα ένα πρόγραμμα διδασκαλίας μέσω Facebook σε φίλους μου *
Προτιμώ να κρατώ την προσωπική μου ζωή ιδιωτική και το Facebook μου προκαλεί ανησυχία ως προς την ασφάλεια των προσωπικών μου δεδομένων *
Με ανησυχεί το γεγονός ότι τα σχόλιά μου δεν σβήνονται και μπορούν οι συνεκπαιδευόμενοι και οι οργανωτές να έχουν πρόσβαση σε αυτά *
Το Facebook είναι ένα χρήσιμο μέσο για κοινωνικές συζητήσεις, αλλά ακατάλληλο για δομημένη διδασκαλία *
Το εκπαιδευτικό υλικό στο Facebook να είναι άριστα οργανωμένο ώστε να μην χάνεται το ενδιαφέρον *
Η χρήση του facebook ως μέσου διδασκαλίας δεν παρεμποδίζει τις οικογενειακές μου υποχρεώσεις *
Η χρήση του Facebook μου δίνει τη δυνατότητα να μελετώ το εκπαιδευτικό υλικό με το δικό μου ρυθμό μάθησης *
Προτιμώ να έχω ένα επαγγελματικό προφίλ, το οποίο θα χρησιμοποιώ για θέματα διδασκαλίας παρά το προσωπικό μου προφίλ *
Γενικά έχω ιδεολογικές αντιρρήσεις για το Facebook οι οποίες επιβεβαιώθηκαν με τη συμμετοχή μου στο πρόγραμμα *
Θα ήθελα να χρησιμοποιούνται και άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Instagram, το Pinterest κλπ σε διαδικτυακά προγράμματα *
Η αμεσότητα της επαφής με τον διδάσκοντα ανά πάσα στιγμή στο Facebook είναι ένα από τα σημαντικότερα προτερήματά του ως μέσου διδασκαλίας *
Το Facebook δεν βοηθά στην πλήρη αξιοποίηση των τεχνικών διδασκαλίας σε ενηλίκους, επειδή ο καθηγητής δεν μπορεί να ξεδιπλώσει την προσωπικότητα και το ύφος του *
Το Facebook δεν βοηθά στην πλήρη αξιοποίηση των αρχών διδασκαλίας σε ενηλίκους, επειδή ο εκπαιδευόμενος δεν μπορεί να ξεδιπλώσει την προσωπικότητα και το ύφος του *
Το γεγονός πως μπορώ να χρησιμοποιήσω το Facebook μέσα από τον φυλλομετρητή (browser) ή την εφαρμογή του κινητού μου, χωρίς να χρειαστεί να εγκαταστήσω άλλο λογισμικό, το αναδεικνύει ως το προτιμότερο μέσο τηλεκπαίδευσης *
Σε μία κλίμακα από το 1-10 αξιολογήστε την εμπειρία σας από τη συμμετοχή σας σε πρόγραμμα διδασκαλίας μέσω Facebook *
Κατά τη διάρκεια ενός μήνα πόσες σύγχρονες διαδικτυακές συναντήσεις θα προτιμούσατε *
Σε κλίμακα από το 1-10 καταγράψτε την προτίμησή σας στην χρήση εξωτερικών συνδέσμων για βίντεο, άλλες εκπαιδευτικές ιστοσελίδες, forum συζητήσεων κλπ *
Απαριθμήστε τα προβλήματα που αντιμετωπίσατε από την εκπαιδευτική σας εμπειρία μέσω Facebook *
Έχετε ξανά συμμετάσχει σε έρευνα, που παρουσιάστηκε μέσα από το Facebook; *
Σε κλίμακα από το 1-10 καταγράψτε ποια κατά την άποψη σας είναι η επιστημονική εγκυρότητα των ερευνών, που αντλούν δεδομένα από το Facebook *
Στις έρευνες μέσω Facebook αισθάνομαι πιο άνετα να δώσω ειλικρινείς απαντήσεις *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy