ĐĂNG KÝ NHẬN TÀI LIỆU - LẬP NGÂN SÁCH

Bạn thân mến,

Được bắt đầu từ hơn một thế kỷ trước, hoạt động lập ngân sách là một phương pháp quản lý chi phí và dòng tiền. Ngân sách được sử dụng như một công cụ để kiểm soát, là tiêu chuẩn nhằm so sánh và đo lường sự chênh lệch giữa việc sử dụng các nguồn lực thực tế và kế hoạch. Đã có rất nhiều doanh nghiệp đối mặt với tình trạng khó khăn về tài chính, thậm chí phá sản, khi chạy theo các chỉ số tăng trưởng mà bỏ qua sự đánh giá các nguồn lực hiện tại.

“If you fail to plan, you are planning to fail!” ― Benjamin Franklin

Tuy nhiên, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc lập ngân sách theo phương pháp truyền thống tiêu tốn quá nhiều thời gian và nguồn lực quản lý. Các quản lý cấp cao dành khoảng 10-20% thời gian vào việc lập ngân sách, trong khi các phòng tài chính dành gần 50% thời gian cho công việc này. Ngược lại, chỉ một phần nhỏ trong hai nhóm trên cho rằng việc lập ngân sách có thể đem lại thêm giá trị cho doanh nghiệp.

Do vậy, đã có rất nhiều thay đổi và cải tiến trong việc lập ngân sách so với phương pháp truyền thống. Ngân sách không còn đơn thuần là một bảng kế hoạch chi phí - lợi nhuận. Việc lập ngân sách hoạt động "hiện đại" gắn kết giá trị ngân sách với các chiến lược của doanh nghiệp; sử dụng các chỉ số hiệu suất phi tài chính; ngân sách cuốn chiếu (linh hoạt) được áp dụng rộng rãi thay cho ngân sách cố định...Các thay đổi này giúp gia tăng hiệu quả của ngân sách và gia tăng giá trị doanh nghiệp.

Để hiểu hơn về quy trình lập ngân sách hiện đại, biểu mẫu, phương pháp, quy trình...các bạn có thể đăng ký tải tài liệu miễn phí dưới đây.


Trân trọng,

Hồ Xuân Thiên Hà (Ms.)
General Manager
Hotline: 0903.110.120

    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question