Άλγεβρα Β Γυμνασίου
Η έννοια της μεταβλητής-Εξισώσεις α΄ βαθμού (ενότητες 1.1, 1.2)
Δέκα ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.
Κάθε σωστή απάντηση βαθμολογείται με 2 μονάδες.
Άριστα οι 20 μονάδες.

Σημείωση: Θα χρειαστείτε χαρτί και μολύβι...!

Επιμέλεια: Νικόλαος Κατσίπης
                    www.nikolaoskatsipis.gr
Email *
_
2 points
Captionless Image
Clear selection
_
2 points
Captionless Image
Clear selection
_
2 points
Captionless Image
Clear selection
_
2 points
Captionless Image
Clear selection
_
2 points
Captionless Image
Clear selection
_
2 points
Captionless Image
Clear selection
_
2 points
Captionless Image
Clear selection
_
2 points
Captionless Image
Clear selection
_
2 points
Captionless Image
Clear selection
_
2 points
Captionless Image
Clear selection
Submit
Clear form
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Privacy Policy