SEM Days - Formularz zgłoszeniowy na szkolenie
Jak szybko i sprawnie wypełnić formularz?

Krok 1. Wybierz rodzaj szkolenia, termin i miejsce szkolenia
Krok 2. Wypełnij niezbędne dane uczestnika (oraz firmy/instytucji)
Krok 3. Zapoznaj się z regulaminem i zaznacz oświadczenia uczestnika
Krok 4. Wyślij do nas formularz klikając "Prześlij"
WYBÓR RODZAJU SZKOLENIA I TERMINU
ZGŁASZAM SIĘ NA SZKOLENIE *
Cena obejmuje udział w wykładach + przerwy kawowe + materiały szkoleniowe. Ceny NETTO w PLN (+23% VAT)
DANE UCZESTNIKA
IMIĘ I NAZWISKO *
Your answer
STANOWISKO
Your answer
ADRES EMAIL *
Your answer
TELEFON *
Your answer
DODATKOWE INFORMACJE DLA ORGANIZATORA
Your answer
DANE FIRMY / INSTYTUCJI
NAZWA FIRMY
Pełna nazwa firmy do wystawienia faktury
Your answer
ADRES FIRMY
Pełny adres firmy do wystawienia faktury
Your answer
ADRES FIRMY DO KORESPONDENCJI
Jeśli inny jak podany powyżej
Your answer
NIP / VAT
Your answer
TELEFON DO FIRMY
Your answer
EMAIL DO FIRMY
Your answer
REGULAMIN SZKOLEŃ SEM DAYS
1. Organizatorem szkolenia jest firma Spozycjonowani.pl Robert Duda, ul. Sienkiewicza 15D, 47-440 Nędza, NIP: 647-222-39-86. Biuro Rybnik: ul. Jankowicka 23/25, 44-200 Rybnik
2. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest:
a) poprawne wypełnienie tego formularza najpóźniej w terminie do 5 dni przed terminem szkolenia
b) dokonanie płatności za szkolenie najpóźniej w terminie do 3 dni roboczych przed terminem szkolenia na podstawie faktury pro-forma (wysłanej po otrzymaniu wypełnionego formularza).
3. Po zarejestrowaniu zgłoszenia i zaksiegowaniu wpłaty uczestnik otrzyma e-mail z potwierdzeniem wpisania na listę uczestników szkolenia.
4. W wyjątkowych sytuacjach zgłoszenia płatności można dokonać później niż na 5 dni przed szkoleniem, uzyskawszy uprzednio potwierdzenie od organizatorów o zakwalifikowaniu się na szkolenie. Po potwierdzeniu wolnych miejsc konieczne jest przesyłanie do Organizatora potwierdzenia wpłaty. Udział w
szkoleniu możliwy jest jedynie po dokonaniu zapłaty.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania oraz zmiany terminu szkolenia bez podania przyczyn.
6. W przypadku odwołania szkolenia zgłoszonym osobom zostanie zaproponowana możliwość wzięcia udziału w szkoleniu w innym terminie. Jeśli zgłoszona osoba nie będzie mogła uczestniczyć w innym szkoleniu, dokonane wpłaty zostaną w całości zwrócone najpóźniej w terminie 30 dni od wyznaczonego terminu szkolenia.
7. Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu wymaga formy pisemnej. Rezygnacja w terminie do 14 dni przed szkoleniem, wiąże się z obciążeniem Zgłaszającego 50% wartości szkolenia. Rezygnacja w okresie krótszym jak 14 dni przed szkoleniem lub rezygnacja bez wcześniejszego poinformowania Organizatora wiąże się z pokryciem przez Zgłaszającego 100% kosztów udziału w szkoleniu. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.
8. Opłata za szkolenie SEO Weekend obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji drukowanej oraz w wersji elektronicznej, certyfikat uczestnictwa w warsztatach, poczestunek, serwisy kawowe + napoje, kupon na reklam w Google AdWords o wartości 250,00 PLN
9. Klikając przycisk "Prześlij" w tym formularzu i przesyłając tym samym swoje zgłoszenie uczestnik akceptuje powyższy regulamin i wszystkie warunki uczestnictwa.
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA *
Prosimy zaznaczyć wszystkie oświadczenia
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.