Zgłoszenia do projektu "Edukacja Globalna - z czym to się je?"
Wypełniając formularz wyrażasz gotowość i deklarację udziału w całym projekcie, który składa się z:
- webinarium wprowadzające - 15 czerwca (godz. 10.00 - 13.00);
- 2 webinaria merytoryczne - 22 i 29 czerwca (godz. do potwierdzenia z osobami uczestniczącymi);
- jednodniowego szkolenia we wrześniu (10 września w godz. 9.00 - 16.30);

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych osób deklarujących chęć udziału w projekcie „Edukacja Globalna – z czym to się je?”

W jakim celu zbieramy Pani/Pana osobowe?
Pani/Pana dane osobowe są zbierane, ponieważ chce Pan/ Pani wziąć udział w projekcie „Edukacja Globalna – z czym to się je?”. Wydarzenie to jest realizowane jako zadanie publiczne zlecone organizacjom pozarządowym. Realizacja zadania publicznego wymaga dokumentowania prowadzonych działań i podlega kontroli, która może odbyć się do 5 lat po zakończeniu projektu - dlatego w celu skorzystania z usług podanie danych jest niezbędne (na podstawie art. 6 ust 1 lit. e i f Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (…) (RODO). Zapewniamy, że Pani/Pana dane są należycie chronione, a zakres danych, które zbieramy jest minimalny - imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, nazwa organizacji.

Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?
Federacja MAZOWIA (Warszawa 01-014 ul. Kredytowa 6 lok. 22 nr KRS: 0000145690)
Komu Pani/Pana dane będą udostępnione?

Dla celów monitoringu i kontroli wykonania projektu prawo do wglądu danych ma Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Fundacja Edukacja dla Demokracji z siedzibą w Warszawie, ul. Nowolipie 9/11, 00-150. Kontakt z osobą właściwą w sprawach danych osobowych jest możliwy pod adresem odo@fed.org.pl.

Pani/Pana dane nie są udostępniane innym odbiorcom.

Przez jaki okres dane będą przechowywane?
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do 31.12.2025 r.

Jakie ma Pani/Pan uprawnienia w związku z przetwarzaniem danych osobowych?
Posiada Pani/Pan prawo do:
• żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
• wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pozostałe informacje
• Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
• Po zakończeniu działań projektowych Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane do celów statystyczno-sprawozdawczych, wynikających z umów z Ministerstwem Spraw Zagranicznych oraz Fundacją Edukacja dla Demokracji. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Dane nie będą również przekazywane organizacjom międzynarodowym.

Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.
Nazwisko *
Imię *
Adres e-mail *
Numer telefonu
Nazwa organizacji *
Miejscowość i powiat, w której działa/jest zarejestrowana Twoja organizacja *
Czy organizacja jest organizacją członkowską Federacji Mazowia *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Federacja Mazowia. Report Abuse