PHIẾU KHẢO SÁT NHU CẦU HỌC THẠC SĨ NĂM 2017


- Với mục tiêu nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của tỉnh Sóc Trăng và khu vực Tây Nam Bộ. Trong năm 2017, Trường Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng dự kiến tổ chức liên kết đào tạo thạc sĩ với Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh với 19 chuyên ngành: Địa lí học, LL&PP dạy học bộ môn Toán, Giáo dục học, Toán giải tích, Tâm lí học, Đại số và lí thuyết số, Giáo dục học (Tiểu học), Hình học và tôpô, Khoa học máy tính, LL&PP dạy học bộ môn Vật lí, Lịch sử thế giới, Vật lí nguyên tử, Lịch sử Việt Nam, LL&PP dạy học bộ môn Hóa học, Sinh học thực nghiệm, Hóa hữu cơ, Sinh thái học, Hóa vô cơ, Vi sinh vật học.
- Để có những căn cứ thực tiễn làm cơ sở cho công tác mở lớp đào tạo trình độ thạc sĩ kính mời các đơn vị, cá nhân vui lòng tham gia khảo sát nhu cầu học tập thạc sĩ năm 2017. Xin cảm ơn sư hợp tác của quý vị.

- Thời gian đăng ký khảo sát: từ ngày 13/02/2017 đến hết ngày 13/03/2017

  Thông tin đăng ký ngành học

  Must contain
  This is a required question
  This is a required question
  Must contain
  This is a required question
  This is a required question
  Must contain
  This is a required question