Anonimowy kwestionariusz
Demografia społeczna
A. Wiek *
Your answer
B. 1. Jakie jest Twoje stanowisko w świecie piłki nożnej? *
Narodowość *
Definicja ustawiania meczów
Definicja ustawiania meczów, na której opiera się niniejsza ankieta jest następująca: Ustawianie meczów nie jest tożsame z korupcją i/lub manipulowaniem zawodami sportowymi za pomocą środków finansowych i/lub ewentualną presją koleżeńską oraz groźbą przemocy fizycznej. Zamiast tego obejmuje ono różne kombinacje czynników finansowych i niefinansowych, które kształtują motywacje zaangażowanych stron. W duchu sportu i uczciwej rywalizacji wynik meczu sportowego powinien być osiągany jedynie poprzez maksymalne zaangażowanie i wolę wygrania każdej z rywalizujących stron. Tak więc ustawianie meczów można zdefiniować jako każde zamierzone działanie lub zaniechanie, które powoduje, że wynik sportowy jest niezgodny z rzeczywistymi możliwościami zawodnika lub drużyny; obejmuje ono każde działanie lub zaniechanie, które może mieć wpływ na wynik spotkania sportowego.
Sekcja I
Postrzeganie/Zjawisko ustawiania meczów w piłce nożnej
P1.A Jak bardzo Twoim zdaniem poważne jest zjawisko/problem ustawiania meczów w Twoim kraju (Poziom zawodowy): *
niski
wysoki
P1.B Jak bardzo Twoim zdaniem poważne jest zjawisko/problem ustawiania meczów w Twoim kraju (Poziom amatorski): *
niski
wysoki
P2.1.A Jaki jest Twoim zdaniem odsetek zawodników zaangażowanych/uczestniczących w ustawianiu meczów (Poziom zawodowy) *
P2.1.B Jaki jest Twoim zdaniem odsetek zawodników zaangażowanych/uczestniczących w ustawianiu meczów (Poziom amatorski) *
P2.2.A Jaki jest Twoim zdaniem odsetek innych interesariuszy zaangażowanych/uczestniczących w ustawianiu meczów (Poziom profesjonalny) *
P2.2.B Jaki jest Twoim zdaniem odsetek innych interesariuszy zaangażowanych/uczestniczących w ustawianiu meczów (Poziom amatorski) *
P3.Które z poniższych czynników – lub ich kombinacji – są Twoim zdaniem w przeważającej mierze odpowiedzialne za ustawianie meczów:
Przestępczość zorganizowana
(Poziom profesjonalny)
niski
wysoki
Przestępczość zorganizowana
(Poziom amatorski)
niski
wysoki
• Współudział klubu, tj. brak ścisłej polityki przeciwdziałania manipulowaniu wynikami sportowymi
(Poziom profesjonalny)
niski
wysoki
• Współudział klubu, tj. brak ścisłej polityki przeciwdziałania manipulowaniu wynikami sportowymi
(Poziom amatorski)
niski
wysoki
• Chciwość niektórych graczy/trenerów/członków personelu
(Poziom profesjonalny)
niski
wysoki
• Chciwość niektórych graczy/trenerów/członków personelu
(Poziom amatorski)
niski
wysoki
• Problemy finansowe niektórych zawodników
(Poziom profesjonalny)
niski
wysoki
• Problemy finansowe niektórych zawodników
(Poziom amatorski)
niski
wysoki
• Uzależnienie od hazardu niektórych graczy/trenerów/członków personelu
(Poziom profesjonalny)
niski
wysoki
• Uzależnienie od hazardu niektórych graczy/trenerów/członków personelu
(Poziom amatorski)
niski
wysoki
• Zewnętrzna presja na zawodników (np. nagrody finansowe, presja koleżeńska)
(Poziom profesjonalny)
niski
wysoki
• Zewnętrzna presja na zawodników (np. nagrody finansowe, presja koleżeńska)
(Poziom amatorski)
niski
wysoki
• Ogólny brak uczciwości w świecie sportu
(Poziom profesjonalny)
niski
wysoki
• Ogólny brak uczciwości w świecie sportu
(Poziom amatorski)
niski
wysoki
• Brak poważnych sankcji i ich egzekwowania
(Poziom profesjonalny)
niski
wysoki
• Brak poważnych sankcji i ich egzekwowania
(Poziom amatorski)
niski
wysoki
• Brak dobrego systemu zarządzania sportem i regulacji prawnych
(Poziom profesjonalny)
niski
wysoki
• Brak dobrego systemu zarządzania sportem i regulacji prawnych
(Poziom amatorski)
niski
wysoki
• Ogólny brak norm etycznych w społeczeństwie
(Poziom profesjonalny)
niski
wysoki
• Ogólny brak norm etycznych w społeczeństwie
(Poziom amatorski)
niski
wysoki
P4. Jakie są Twoim zdaniem najważniejsze konsekwencje ustawiania meczów?
• Ogólny spadek zaufania do sportu
niski
wysoki
• Naruszenie ducha sportu
niski
wysoki
• Naruszenie lojalności wobec klubu
niski
wysoki
Sekcja II - Częstość występowania i zakres ustawiania meczów
P5.1a Czy kiedykolwiek brałeś udział w ustawianiu meczów? *
P5.1bCzy kiedykolwiek zwrócono się do Ciebie z prośbą o wzięcie udziału w ustawianiu meczów? *
P5.1cCzy zauważyłeś kiedykolwiek, że ktoś zajmuje się ustawianiem meczów w Twojej lidze? *
P6. W jakim stopniu według Ciebie ustawianie meczów jest problemem w Twojej lidze? *
niski
wysoki
P7. Która z grup interesariuszy ze świata piłki nożnej może Twoim zdaniem być zaangażowana i/lub odpowiedzialna za ustawianie meczów w Twojej lidze?
Zawodnik *
niski
wysoki
Trener *
niski
wysoki
Sędzia *
niski
wysoki
Zarząd / Personel klubu *
niski
wysoki
Sekcja III - Motywacje kryjące się za ustawianiem meczów
P8. Jakie są Twoim zdaniem główne powody, które skłaniają piłkarzy lub innych interesariuszy do zaangażowania się w ustawianie meczów? Czy są to głównie
• Zachęty finansowe (np. łapówkarstwo, zakłady bukmacherskie) *
niski
wysoki
• Zachęty niefinansowe (a) (np. szantaż, zastraszanie, presja zewnętrzna, groźby fizyczne) *
niski
wysoki
• Zachęty niefinansowe (b) (np. presja koleżeńska, potrzeba akceptacji w grupie, słabość charakteru) *
niski
wysoki
• Zachęty niefinansowe (c) (np. barter, czyli „wymiana” korzystnego wyniku w meczu pucharowym na wynik w meczu ligowym) *
niski
wysoki
• Przyczyny związane ze sportem (np. indywidualny sukces sportowy, rozwój kariery) *
niski
wysoki
Jaki jest Twoim zdaniem próg pieniężny, który motywowałby zawodnika lub jakiegokolwiek innego interesariusza ze świata piłki nożnej do angażowania się w ustawianie meczów w Twojej lidze? *
SEKCJA IV - Systematyczne aspekty ustawiania meczów
P10. Jeśli zwrócono by się do Ciebie z zamiarem/prośbą o zaangażowanie się w ustawianie meczów, jak byś zareagował? *
Jeśli dokonałbyś zgłoszenia, określ którym organom
Your answer
W jaki sposób dokonałbyś zgłoszenia?
P11. Jakie powinny być konsekwencje karne i dyscyplinarne dla zawodników, interesariuszy i klubów piłkarskich zaangażowanych w ustawianie meczów? *
Required
P12. Jakie są Twoim zdaniem najskuteczniejsze sposoby/formy interwencji w walce z praktyką ustawiania meczów?
• Ulepszenie obecnie obowiązujących przepisów i regulacji prawnych, w szczególności zaostrzenie kar. *
niski
wysoki
• Poprawa przepływu informacji i komunikacji połączona z działaniami edukacyjnymi i uświadamiającymi dla wszystkich interesariuszy ze świata piłki nożnej dotyczącymi zagrożeń i kar, jak również szerszych negatywnych skutków (np. trwałe naruszenie reputacji). *
niski
wysoki
• Zachęcanie piłkarzy i innych interesariuszy do zgłaszania wszelkich dowodów lub oznak ustawiania meczów. *
niski
wysoki
• Powołanie lub wybór w drodze głosowania rzecznika sportowego. *
niski
wysoki
• Powołanie lub wybór w drodze głosowania pracownika ds. etyki zawodowej na poziomie ligi. *
niski
wysoki
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.