Kap. 7. Online salg uden for fastforretningssted
Elektronisk markedsføring, fjernsalg, omkring salget, betaling og oplysninger sælger skal give ved forbrugerkøb
Hvad er konsekvensen af at sælger opererer med nogle handelsvilkår som stiller forbrugeren ringere end lovens ufravigelige regler? *
10 points
Required
Kan sælger rette uanmodet elektronisk henvendelse til forbrugeren? *
10 points
Required
Hvad kan konsekvensen være af, at sælgeren ikke giver forbrugeren de nødvendige oplysninger, som fremgår af forbrugeraftaleloven, ved fjernsalg? *
10 points
Required
I forbindelse med forbrugeren betaler med et kreditkort, via en webshop, kan forbrugeren da rejse et tilbagebetalingskrav mod kortudbyderen (eksempelvis banken)? *
10 points
Required
Er forbrugeren beskyttet mod sælgerens uanmodet henvendelser i forbindelse med afgivelsen af en elektronisk ordrer, ved at lade sig registrere på robinsonlisten? *
10 points
Required
Hvilke af følgende eksempler er efter *
10 points
Required
Hvornår foreligger der en bindende aftale mellem sælger og forbrugeren? *
10 points
Required
Hvem bestemmer om postvæsenets mærkat ”Ingen reklamer - Tak” *
10 points
Required
Hvis sælgeren ikke leverer varen, hvornår kan forbruger så kræve erstatning? *
10 points
Required
Hvilke oplysninger har sælger pligt til at have let tilgængelig via sin hjemmeside, ifølge forbrugeraftaleloven? *
10 points
Required
Hvornår kan sælger bliver frigjort fra en aftale? *
10 points
Required
Hvad menes der med, at et samtykke til at sende elektroniske reklamer til forbrugeren skal være konkretiseret? *
10 points
Required
Hvad menes der med, at sælger ikke må præmiere nogen for at sende et link til sin hjemmeside til andre (Tip-en-ven)? *
10 points
Required
Hvilke af følgende vilkår anses som værende ulovlige og dermed gør aftalen ugyldig? *
10 points
Required
Hvad er konsekvensen af, at sælgeren glemmer at oplyse forbrugeren om fortrydelsesretten/eller oplysningen ikke gives på et varigt medium? *
10 points
Required
Hvornår kan online sælgeren kræve forudbetaling fra forbrugeren? *
10 points
Required
Hvad er kravet til aftale vilkår, der er byrdefulde og usædvanlige? *
10 points
Required
Hvilke områder/salgskanaler gælder forbrugeraftalelovens beskyttelsesregler? *
10 points
Required
Hvad er konsekvensen af, at det ikke er muligt at oplyse den samlende pris for en tjenesteydelse? *
10 points
Required
Er handel via Coops hjemmeside, NETtorvet.dk fjernsalg? *
10 points
Required
Hvornår må en sælger rette en uanmodet henvendelse til forbrugeren? *
10 points
Required
I forbindelse med fjernsalg er sælgeren sædvanligvis forpligtiget til at give en række oplysninger til forbrugeren, dog fremgår der visse undtagelser til denne hovedregel ifølge forbrugeraftalelovens § 11. Hvornår kan sælger påberåbe sig denne undtagelse? *
10 points
Required
Hvilke lovpålagte oplysninger skal sælgeren give forbrugeren, i forbindelse med en online aftaleindgåelse? *
10 points
Required
Hvilke oplysninger skal sælgeren, ifølge e-handelsloven, give forbrugeren? *
10 points
Required
Hvilke betingelser skal være opfyldt, for at sælger må udsende reklamer via elektronisk post? *
10 points
Required
Hvad vil det sige, at sælger skal oplyse forbrugeren om evt. leveringsbegrænsninger? *
10 points
Required
Hvordan defineres fjernsalg? *
10 points
Required
Hvilke prisoplysninger skal sælger oplyse ved online handel? *
10 points
Required
Hvordan kan en forbruger frasige sig uanmodet henvendelser sælger? *
10 points
Required
Hvad er konsekvensen af, at handelsvilkårene er for lange? *
10 points
Required
Hvor meget skal der til, før man vil sige, at forbrugeren er i ”ond tro” *
10 points
Required
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy