ОНЛАЙН АНКЕТА „ШАНСОВЕ И БАРИЕРИ ПРЕД ЖЕНИТЕ-ПРЕДПРИЕМАЧИ В СЕКТОРА НА НОВИТЕ ТЕХНОЛОГИИ“

За да се запишат Вашите отговори е нужно в края на всяка страница да натискате бутона "Continue>>", а на последната страница да натиснете бутона "Submit". В противен случай, ако затворите анкетата преди нейното окончателно приключване, Вашите отговори няма да бъдат запомнени.

Вашите отговори са важни за нас.
Предварително Ви благодарим за отделеното време!