ฟอร์มรายงานผล PR กระทรวงแรงงาน
รายงานการประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางต่าง ๆ
ผลงานรายสัปดาห์
ผลงานของสัปดาห์ที่รายงาน
MM
/
DD
/
YYYY
หน่วยงาน
Required
1. หนังสือพิมพ์
จำนวนครั้ง
Your answer
เรื่องที่เสนอ
วงเล็บจำนวนครั้งไว้ท้ายเรื่อง
Your answer
2. แถลงข่าว
จำนวนครั้ง
Your answer
เรื่องที่แถลง
วงเล็บจำนวนไว้ท้ายเรื่อง
Your answer
3. ให้สัมภาษณ์สื่อต่าง ๆ
จำนวนครั้ง
Your answer
เรื่องที่ให้สัมภาษณ์
วงเล็บจำนวนไว้ท้ายเรื่อง
Your answer
4.สื่อวิทยุ
จำนวนครั้ง
Your answer
เรื่องที่นำเสนอ
วงเล็บจำนวนไว้ท้ายเรื่อง
Your answer
5. สื่อโทรทัศน์
จำนวนครั้ง
Your answer
รายการ/เรื่องที่นำเสนอ
วงเล็บจำนวนไว้ท้ายเรื่อง
Your answer
6.สื่อ ออนไลน์ / Social media
จำนวนครั้ง
Your answer
เรื่องที่นำเสนอ
วงเล็บจำนวนไว้ท้ายเรื่อง
Your answer
7.Infographic
จำนวนครั้ง
Your answer
เรื่องที่นำเสนอ
วงเล็บจำนวนไว้ท้ายเรื่อง
Your answer
8.แผนการเสนอเดือนถัดไป
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms