Lèxic: Hortalisses

61 preguntes (text)

  Observeu les imatges següents i escriviu el nom corresponent al quadre de text.

  No escrigueu espais ni majúscules innecessaris, ni signes de puntuació. Escriviu tots els noms en singular i sense article si no vos indiquem el contrari. Si n'hi ha sinònims i variants dialectals o morfològiques, introduïu sols una opció. Compte amb les majúscules dels noms propis. És convenient que consulteu un diccionari o una enciclopèdia per aclarir dubtes ortogràfics. https://ca.wikipedia.org/wiki/Portada https://salt.gva.es/saltdics/ Si necessiteu ajuda, al final de qüestionari trobareu una sopa de lletres que conté els noms de totes les hortalisses de l'exercici. Vos donem el primer exemple resolt.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Captionless Image
  This is a required question

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question

  By Goldlocki - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2913136
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Captionless Image
  This is a required question

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question

  Captionless Image
  This is a required question

  Captionless Image
  This is a required question

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question

  Captionless Image
  This is a required question

  Captionless Image

  Sopa de lletres

  Inclou tots els noms corresponents a les fotografies

  Captionless Image