Czequestria 2019 - Vendor sign up form
EN////////////////EN/////////////////////EN///////////////////EN////////////////EN///////////////EN//////////////EN///////////EN////////EN///////EN///

IMPORTANT: Before you fill in this form please make sure that you read https://www.czequestria.cz/vendoring for the conditions, rules and other information about vendoring at Czequestria! Filling this form is NOT the only thing you need to do for vendoring at the convention!

If you have any questions about vendoring, feel free to write us to vendors@czequestria.cz


CZ////////////////CZ/////////////////////CZ///////////////////CZ////////////////CZ///////////////CZ//////////////CZ///////////CZ////////CZ///////CZ///

DŮLEŽITÉ: Před vyplněním formuláře se prosím seznamte s podmínkami, pravidly a dalšími skutečnostmi ohledně prodeje na Czequestrii, uvedenými na stránce https://www.czequestria.cz/prodej ! Vyplnění formuláře je pouze jedním z kroků, které je potřeba splnit!


Pokud máte jakékoliv otázky ohledně prodeje, dejte nám prosím vědět na vendors@czequestria.cz

Company / Artist name // Umělecké jméno / Firma *
Name of your company or your community artist name under which people recognize you. // Jméno firmy či umělecké jméno, pod kterým vystupujete v komunitě.
Your answer
Total vendor staff // Počet osob na prodejním místě *
Number of people that will be at the vendor place incl. the manager. // Počet osob na prodejním místě vč. manažera.
Your answer
Desired number of tables // Požadovaný počet stolů *
One table will be allocated automatically in the first round, others will be allocated in the second round (if there are any tables left) // Jeden stůl bude automaticky přiřazen v prvním kole, další budou přiřazeny v druhém kole (pokud budou k dispozici)
Your answer
Country of origin // Země původu
Not mandatory - but it's nice to know that we've guests from afar! // Nepovinné - je ale hezké vědět, odkud dorazíte :)
Your answer
Manager's full name (real name and eventually nickname) // Jméno odpovědné osoby (skutečné jméno a příp. i přezdívka) *
Name of the person responsible for the whole vendor place. // Celé jméno odpovědné osoby za prodejní místo.
Your answer
Manager's contact email // E-mail odpovědné osoby *
An email address of the person responsible for the vendor place. // Kontaktní email osoby odpovědné za prodejní místo.
Your answer
Instant messenger contact // Instant messenger kontakt
e.g. Discord, Skype, Google Hangouts, Facebook... otherwise email communication will be used. // např. Discord, Skype, Google Hangouts, Facebook .... Jinak bude komunikace probíhat prostřednictvím emailu.
Your answer
Types of products that will be sold (+aproximate quantity) // Druhy prodávaného zboží (+ kvantita odhadem) *
For example badges (~150), plushies (~10), jewellery (~50), etc. If your main goal is to present your work, not to sell, just write "project presentation" // např. Placky (150ks), Plyšáci (10ks), Bižuterie (50ks) atd. Pokud neplánujete prodej, ale hlavně prezentaci svého projektu, napište "prezentace projektu".
Your answer
Photos of your goods/project // Fotky Vašeho zboží/projektu *
We would like to use your good's photos to promote the convention and your merchandise in our PR campaign. Please provide a link for at least one photo, thank you! // Rádi bychom použili fotky Vašeho zboží na propagaci conu a Vašeho prodeje v rámci naši PR kampaně. Prosíme o minimálně jeden odkaz na fotku Vašeho zboží, kterou můžeme k tomuto účelu použít - děkujeme!
Your answer
Link to your goods site / Odkaz na stránku s Vaším zbožím
If you have a website, DeviantArt, Facebook etc. with your goods, we'll place the provided link on Czequestria Vendor list at https://www.czequestria.cz page // Pokud máte webové stránky, DeviantArt, Facebook atd. se svým zbožím, umístíme poskytnuté odkazy do přehledu prodejců na stránkách https://www.czequestria.cz
Your answer
Do you require a power socket? // Budete potřebovat el. zásuvku? *
Default limit is max 250 Watt per table (enough for a laptop or 3D printer) // Výchozí limit je 250 Wattů na prodejní místo (např. na laptop či 3D tiskárnu)
Your answer
Do you want to have your goods stored in a locked room overnight? // Chete využít možnost úložiště pro Vaše zboží přes noc? *
Required
Special requirements // Speciální požadavky
Do you have any special requirements? Let us know here! For later questions please use vendors@czskbronies.cz - thanks! // Máte nějaké speciální přání? Zde máte možnost jej sdělit! V případě pozdějších dotazů nás prosím kontaktujte prostřednictvím e-mailu vendors@czskbronies.cz, díky!
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service