Kwestionariusz ankiety dotyczący poczucia bezpieczeństwa i postaw prozdrowotnych uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Ostrołęce
Niniejsza ankieta dotyczy poczucia bezpieczeństwa i postaw prozdrowotnych uczniów naszej szkoły . Wypełnienie jej uczciwie i zgodnie z prawdą będzie Twoim wkładem w opracowanie rzetelnej diagnozy tych problemów.
Ankieta jest anonimowa. Za jej wypełnienie serdecznie dziękujemy!
Płeć
Rodzaj szkoły
Czy w swojej szkole czujesz się bezpiecznie?
Co oznacza dla Ciebie przemoc?
Zaznacz właściwe Twoim zdaniem odpowiedzi. Jeśli wybierzesz opcje inne to napisz jakie.
Co oznacza dla Ciebie termin molestowanie seksualne ?
Your answer
Czy w szkole spotkałeś się z :
Zaznacz właściwe Twoim zdaniem odpowiedzi. Jeśli wybierzesz opcje inne to napisz jakie.
Kto był sprawcą zaznaczonych przez Ciebie w pytaniu poprzednim zagrożeń ?
Które z działań podejmowanych w szkole w celu zwiększenia bezpieczeństwa uważasz za najbardziej skuteczne
Zaznacz właściwe Twoim zdaniem odpowiedzi. Jeśli wybierzesz opcje inne to napisz jakie.
Które z wymienionych miejsc na terenie szkoły uważasz za najbardziej niebezpieczne ?
Zaznacz właściwe Twoim zdaniem odpowiedzi.
Czy zdarzyło Ci się być:
Jak często czułeś/aś się zagrożony w swojej szkole?
Zaznacz właściwą Twoim zdaniem odpowiedź.
Kogo najczęściej informujesz o tym, że doświadczasz przemocy
Jakie środki zapobiegawcze proponujesz, żeby wyeliminować przemoc w szkole?
Your answer
W jaki sposób spędzasz czas wolny?
Zaznacz własciwe odpowiedzi. Jeśli wybierzesz opcje inne to napisz w jaki inny sposób.
Do jakich organizacji lub kół zainteresowań w szkole lub poza szkołą należysz, w jakich zajęciach dodatkowych w szkole lub poza szkołą bierzesz udział?
Zaznacz właściwe odpowiedzi. Jeśli wybierzesz opcje inne to napisz do jakich.
Jakie zajęcia połączone z wysiłkiem fizycznym lubisz najbardziej?
Zaznacz właściwe Twoim zdaniem odpowiedzi. Jeśli wybierzesz opcje inne to napisz jakie.
Jak odnosisz się do korzystania przez Twoich rówieśników z używek:
podoba mi się to
uważam, że to dopuszczalne
jest mi to obojętne
uważam, że tak być nie powinno
nie podoba mi się to
tytoń
alkohol
narkotyki
sterydy, anaboliki
dopalacze
leki ( w celach innych niż lecznicze)
Zaznacz w każdym wierszu, jak często:
nigdy
raz w życiu
kilka razy w życiu
kilka razy w miesiącu
kilka razy w roku
kilka razy w tygodniu
codziennie
palisz papierosy
pijesz alkohol
zażywasz narkotyki
palisz marihuanę
zażywasz dopalacze
zażywasz sterydy, anaboliki
Z jakimi środkami odurzającymi miałeś kontakt ( zażywałeś/aś)?
Zaznacz właściwe Twoim zdaniem odpowiedzi. Jeśli wybierzesz opcje inne to napisz jakie.
Czy zdarzyło Ci się na terenie szkoły otrzymać propozycję?
tak
nie
palenia papierosów
palenia marihuany
picia alkoholu
spróbowania narkotyków
zażywania sterydów, anabolików
zażycia  dopalaczy
Jakie zagrożenia, Twoim zdaniem , wynikają z wczesnej inicjacji seksualnej młodzieży
Zaznacz właściwe Twoim zdaniem odpowiedzi. Jeśli wybierzesz opcje inne to napisz jakie.
Co, Twoim zdaniem, jest warunkiem do rozpoczęcia życia seksualnego?
Zaznacz jedną odpowiedź.
Czy napotykasz w swoim życiu sytuacje trudne, z którymi nie umiesz sobie poradzić?
Czy w szkole możesz liczyć na uzyskanie pomocy w sytuacji dla Ciebie trudnej ( dotyczącej własnego bezpieczeństwa, nadużywania środków odurzających, problemów osobistych, rodzinnych itp.) ?
Czy możesz liczyć na pomoc rodziców/opiekunów w sytuacji dla Ciebie trudnej?
Czy Twoim zdaniem na terenie szkoły podejmowane są działania na rzecz bezpieczeństwa?
Jakie działania w ostatnim roku szkolnym, zostały podjęte na rzecz poprawy bezpieczeństwa na terenie szkoły ?
wymień
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service