Registrácia SKrZ 2017/18 KLUBY
Na doleuvedenú e-mailovú adresu obdržíte potvrdenie pre kontrolu.
Email address *
Identifikačné údaje klubu
Názov klubu (podľa stanov klubu) *
IČO *
Právna forma klubu *
Adresa sídla klubu
Sídlo - ulica *
Sídlo - popisné číslo *
Sídlo - mesto *
Sídlo - PSČ (formát XXX XX) *
Adresa elektronickej pošty (email) *
Webové sídlo *
Bankový účet pre „sponzorský príspevok“ (IBAN bez medzier) *
Bankový účet pre „dotácie zo štátneho rozpočtu“ (IBAN bez medzier) *
Informácie zo stanov, zakl.zmluvy a pod.
Volené orgány (uveďte zo stanov klubu) *
Zloženie riadiaceho orgánu klubu (meno, priezvisko, funkcia, telefón) *
Pravidlá uznášaniaschopnosti (uveďte zo stanov) *
Členský príspevok. Uveďte presnú výšku alebo rozpätie ročného príspevku pre športovcov a ost.členov klubu. *
Športové činnosti klubu
Druh vykonávanej športovej činnosti *
Required
Šport *
Required
Odvetvie/popis *
Required
Typ športovej organizácie *
Platnosť údajov k dátumu *
MM
/
DD
/
YYYY
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy