Formularz WBN
Dane do fakturowania artykułów opłacanych przez instytucje i uprawnionych do zniżki w ramach krajowego programu pilotażowego publikowania otwartego w czasopismach Elsevier
1. Email kontaktowy osoby wypełniającej formularz *
Your answer
2. Pełna nazwa angielska instytucji *
Your answer
3. Pełna nazwa polska instytucji do faktury (bez polskich znaków) *
Your answer
4a. Adres do faktury (bez polskich znaków): ulica i numer *
Your answer
4b. Adres do faktury: kod *
Your answer
4c. Adres do faktury (bez polskich znaków): miasto *
Your answer
5. Numer europejski VAT (numer NIP poprzedzony literami PL) *
Your answer
6. Adres email, na który Elsevier ma przesyłać faktury *
Your answer
KLAUZULA INFORMACYJNA
dotyczy danych osobowych w postaci adresów email podanych w niniejszym formularzu.

1. Administratorem powyżej wymienionych danych osobowych jest Uniwersytet Warszawski z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@adm.uw.edu.pl.

3. Adresy email osób kontaktowych będą przetwarzane przez Uniwersytet Warszawski w celu kontaktowania się w sprawach dotyczących danych do fakturowania. Adresy email podane do wysyłki faktur zostaną udostępnione przez Uniwersytet Warszawski wydawnictwu Elsevier w celu wysyłki faktur.

4. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

5. Podanie danych jest dobrowolne jednakże konieczne w celu realizowania dostępu instytucji do programu pilotażowego.

6. Dane przechowywane będą do odwołania zgody.

7. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

8. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

10. Dodatkowe pytania oraz odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych należy kierować na adres: lodo@icm.edu.pl.

Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service