Zgłoszenie na konferencję "Cmentarz - dziedzictwo materialne i duchowe"
Nawiązując do koncepcji Jacka Kolbuszewskiego cmentarza jako tekstu kultury proponujemy szeroki namysł nad nekropoliami w aspekcie materialnego i niematerialnego dziedzictwa, a także w różnych kontekstach – historycznym, społecznym, i innych, przede wszystkim jednak w kontekście (między)kulturowym oraz z uwzględnieniem szans, jakie stwarza rozwój nowych technologii. Ważne jest dla nas, by zaprezentować wyniki najnowszych badań oraz wskazać nowe perspektywy badawcze.
Liczne publikacje monograficzne dotyczące poszczególnych cmentarzy, poświadczają niemalejące zainteresowanie nekropolami. Proponujemy zatem podjąć dyskusję na temat cmentarzy w szerszym gronie, uwzględniając kluczowe dla nauk humanistycznych kategorie, np. pamięci, tożsamości, inności, a także religijności.
Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli różnych dziedzin nauk (nie tylko) humanistycznych i społecznych: archeologów, historyków, historyków sztuki, antropologów, etnologów i kulturoznawców, filologów, filozofów, teologów, religioznawców, socjologów, pedagogów, przedstawicieli innych nauk, a także pasjonatów historii lokalnej oraz praktyków zaangażowanych w działalność na rzecz ochrony cmentarnego dziedzictwa.

Proponowana tematyka
- cmentarze w badaniach historycznych, genealogicznych, innych,
- cmentarze jako teksty kultury,
- wielokulturowy kontekst cmentarza,
- semantyka cmentarza,
- wierzenia i przesądy, praktyki, zwyczaje, obrzędy,
- komunikacja nie- i werbalna (onomastyka, epigrafika / inskrypcje, modlitwy, instrukcje…),
- stan zachowania, konserwacja, ochrona, problemy i rozwiązania,
- estetyka cmentarza (np. problem kiczu),
- struktura i architektura (również architektura przestrzeni),
- (nie)pamięć o cmentarzach,
- cmentarz jako produkt turystyczny, nekroturystyka,
- nowe zjawiska (e-cmentarze, wykorzystanie nowych technologii, inne),
- inne cmentarze (symboliczne, zwierzęce, itp.).
Jesteśmy otwarci na Państwa propozycje.

Język roboczy konferencji: język polski.

Harmonogram:
– do 15 maja 2019 – przesyłanie formularzy zgłoszeniowych.
– do 31 maja 2019 – informacje o przyjęciu zgłoszenia ewent.
– do 30 czerwca 2019– wnoszenie opłaty konferencyjnej w wysokości 350 zł. (250 zł – doktoranci) – nr konta podamy w późniejszym terminie.
– prosimy o przesłanie na adres konferencji potwierdzenia wpłaty oraz danych do faktury.
Opłata pokrywa organizację konferencji (materiały konferencyjne, przerwy kawowe, kolację, (opłatę przewodnika), a także publikację recenzowanej monografii. Organizatorzy nie pokrywają kosztów przejazdu ani nie zapewniają noclegów. Służymy wskazówkami w celu ich zarezerwowania.
– do 15 listopada 2019 – przesyłanie artykułów na adres konferencji.

Kontakt: cmentarzekonferencja@gmail.com

Imię i nazwisko *
Your answer
Tytuł naukowy *
Your answer
Afiliacja *
Your answer
Dane do faktury
Your answer
Numer telefonu *
Your answer
Adres email *
Your answer
Tytuł referatu *
Your answer
Abstrakt (300-500 słów) *
Your answer
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora konferencji w celu rejestracji oraz otrzymywania komunikatów dotyczących konferencji w formie wiadomości e-mail. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do rejestracji i uczestnictwa w Wydarzeniu. Mam świadomość przysługującego mi prawa dostępu do moich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania.Administratorem Twoich danych są Stowarzyszenie "Studnia Pamięci" oraz Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej z siedzibą w Lublinie. W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail: cmentarzekonferencja@gmail.com *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service