แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 1
คำชี้แจง
1. การประเมินความพึงพอใจในครั้งนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อเป็นข้อมูลและแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการข้อมูลสารสนทศด้านการศึกษาสำนักงานศึกษาธิการภาค 1
2. ผลการประเมินของแต่ละท่าน จะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ และจะวิเคราะห์ผลการประเมินในภาพรวมจึงขอความกรุณาท่านตอบแบบประเมินตามความจริง
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy