Ansökan Demokratifonden - Rösträtt 16
Youth 2030 Movement utlyser nu möjlighet till aktivitetsstöd för aktiviteter kopplade till sänkt rösträttsålder, som är vårt politiska temaområde.

Knappt två av tio unga personer känner att de kan påverka sin kommun. Vi är övertygade om att en sänkt rösträttsålder leder till att fler unga kan, vill och vågar påverka demokratin, och att det även ökar ungas delaktighet i samhället. Därför vill vi sätta rösträtt 16 på dagordningen. För att få riktigt genomslag måste frågan vara ungdomsdriven och utgå från de som berörs. Vi vill tända gnistan av intresse som finns där ute, och bidra till att fler unga kräver sina demokratiska rättigheter.

Senare under året kommer vi utlysa fler möjligheter av ekonomiskt stöd för projekt inom andra områden kopplade till en stärkt demokrati.

Varmt välkommen att söka stöd för aktiviteter kopplade till sänkt rösträttsålder. Deadline för att ansöka är 10 maj. Totalt belopp som vi delar ut i denna första omgång är 100 000 kr.

Vi ser gärna en bredd av organisationer som söker och för en bredd av aktiviteter. Ni som söker behöver inte ha varit en organisation en lång tid, höra till en stor organisation eller ha anställd personal. Det viktigaste är att ni vill jobba med frågan om sänkt rösträttsålder och har en konkret idé för hur ni kan göra det.

Om vi får in fler ansökningar än vi har råd att bevilja kommer vi prioritera de projekt och organisationer som har möjligheten att nå unga som inte redan är engagerade samt grupper av unga som är underrepresenterade i demokratin och ge övriga sökanden möjligheten att ansöka inom ramen för nästa utlysning av Demokratifonden, senare under våren.
Vi ger bidrag till ideella föreningar som är baserade i Sverige, är partipolitiskt och religiöst obundna. Stämmer detta för er? *
Namn på organisationen som söker *
Kontaktperson för ansökan + mejladress och telefonnummer till denna *
Handlar aktiviteten eller projektet du vill ansöka för om att sänka rösträttsåldern? *
Beskriv aktiviteten/projektet ni vill söka pengar för i max 500 ord. (vilken metod ni vill använda och varför, aktivitetsplan samt budget och tidsplan för dessa) *
Beskriv kort vilken er målgrupp är, och beskriv varför de är viktiga i arbetet med rösträttsfrågan (max 100 ord) *
Beskriv kort hur unga är involverade i projektet/aktiviteten *
Hur mycket pengar vill ni söka? *
Har ni någon annan finansiering för projektet/aktiviteten ni vill genomföra? *
Required
Vilka konkreta resultat för målgruppen ska projektet leda till, på kort och lång sikt? *
Hur kommer ni att dokumentera och utvärdera projektet/aktiviteten? *
Beskriv vilka som kommer att jobba med projektet, och berätta mer om varför er organisation är relevant i arbetet för sänkt rösträttsålder *
Är det något område ni är i behov av annan stöttning än finansiellt (t.ex. kontakter, kunskap, strukturer som skulle underlätta ert arbete)? Om ja, vad? *
Accepterar du att Youth 2030 Movement sparar dina uppgifter i upp till två år för att informera dig om ekonomiska utlysningar, samarbetsmöjligheter, aktiviteter och event? Samarbetspartners såsom andra stiftelser kan komma att få ta del av uppgifterna, men bara relaterat till detta. Andra externa parter får ej ta del av uppgifterna. Du kan när som helst höra av dig för att få veta vilka uppgifter vi har om dig och du kan när som helst kontakta oss och begära att dina uppgifter raderade. Du når oss på info@youth2030.se *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Youth 2020. Report Abuse