Steuncomité Dwaallicht Prijs 2020
De ‘Dwaallicht Prijs’ wordt toegekend aan een persoon, een groep personen of een vereniging die zich in het kader van het hoger onderwijs, maar vooral van de huidige maatschappij, bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de uitstraling van het vrijzinnig gedachtegoed in het algemeen en het vrije denken in het bijzonder.
De Dwaallicht Prijs 2020 wordt toegekend aan Prof. dr Caroline Pauwels, rector van de Vrije Universiteit Brussel.

U kan toetreden tot het Steuncomité van de Dwaallicht Prijs 2020 met een vrije financiële bijdrage. De opbrengst wordt integraal overgemaakt aan het "VUB-UZB Paul De Knop Fonds voor Immunotherapie".

Een rechtstreekse storting - met fiscaal voordeel - in eveneens mogelijk. Storting op rekeningnummer BE51 0013 6779 3562 van de VUB met vermelding "GIFT FO2 - Dwaallicht Prijs". Giften vanaf €40 zijn tot 45% fiscaal aftrekbaar.
(aanspreektitel) *
Naam, voornaam *
Functie (optioneel)
E-mailadres *
(wij nemen bij voorkeur via deze weg contact op, enkel voor praktische informatie betreffende de Dwaallicht Prijs of het steuncomité)
* wenst toe te treden tot het Steuncomité van de Dwaallicht Prijs 2020 *
Wij respecteren uw privacy !
Overeenkomstig de EU Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens heeft u het recht op o.a. inzage en verwijdering van uw gegevens bij het eerste verzoek. Uw persoonlijke gegevens worden nooit aan derden doorgegeven.
Bevestiging
U ontvangt onmiddellijk na het verzenden een (Google) ontvangstbevestiging van dit formulier Druk eventueel uw inschrijvingsformulier af, vooraleer te verzenden. Uw toetreding wordt met een afzonderlijk emailbericht bevestigd.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy