❤ ปิดรับการลงทะเบียน ❤ ลงชื่อร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศน์นักศึกษาใหม่นอกสถานที่ (รหัส 17) ในวันที่ 19-20 สิงหาคม 2560 ณ จังหวัดชลบุรี
✰✰✰ ฟรี ! ไม่เสียค่าใช้จ่าย ✰✰✰

หมายเหตุ
- ปิดรับการลงทะเบียนวันที่ 5 สิงหาคม 2560
- ให้นักศึกษาเดินทางโดยรถบัสที่ทางหลักสูตรจัดให้ ซึ่งทางหลักสูตรไม่อนุญาตให้ขับรถยนต์ส่วนตัวไปเอง
- นักศึกษาท่านใดที่มีความประสงค์จอดรถยนต์ค้างคืนที่มหาวิทยาลัย ให้นักศึกษากรอกเลขทะเบียนรถยนต์ในแบบฟอร์มข้อสุดท้าย
- หากนักศึกษาลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรมแล้ว ทางหลักสูตรขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก ยกเว้น ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นต้องยกเลิก นักศึกษาต้องแจ้งบัณฑิตวิทยาลัย ภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2560

❤ สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-6976333 หรือ 02-6976886 ❤

Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms