Uzun Dönem Staj Başvuru Formu
Güz Dönemi Stajları Ekim-Aralık, Kış Dönemi Stajları Şubat-Mayıs dönemini kapsamaktadır. Haftada en az 3 gün işe devam zorunluluğu bulunmaktadır. Ücret ödenecektir.
Email *
ACCELL BİSİKLET
Adınız Soyadınız ? *
Cep Telefonunuz ? *
Adres Bilginiz ? *
Okulunuz - Bölümünüz - Sınıfınız ? *
Okulunuz stajınız süresince sigortanızı karşılıyor mu? (Emin olunuz) *
Staj Yapmak istediğiniz tarihler ? *
Daha önce staj yaptığınız firmalar ve çalışmalarınızla ilgili detay verir misiniz? *
Hangi bölümde staj yapmak istiyorsunuz? *
İngilizce bilgi düzeyiniz nedir? *
MS Excel bilgi düzeyiniz? *
Ücret beklentiniz ? *
Sizi neden bu işe alalım? Nasıl bir katkınız olur? Staj süresinde yapmak istediğiniz bir proje çalışması var mıdır? *
Şirketimiz İnsan kaynakları birimi tarafından değerlendirilmeye esas olmak üzere özgeçmiş bilgilerinizi paylaşıyorsunuz. Bu kapsamda gönderilen kişisel verileriniz yasal mevzuata uygun olarak şirketimiz tarafından veri sorumlusu sıfatı ile işlenmekte olup, yasal olarak aktarılması gereken resmi makamlara hukuki zorunluluklar nedeniyle aktarılabilmektedir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nun 11. maddesi kapsamında; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde ve/veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri öğrenme, kişisel verilerinizin eksik ya da yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması ve yasal bir engel bulunmaması halinde KVKK’nın 7.Maddesi kapsamında kişisel verilerinizin silinmesi/yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi için talepte bulunma, düzeltilmesi veya silinmesi/yok edilmesi/anonim hale getirilmesi hallerinde düzeltme veya silme/yok etme/anonim hale getirme işlemlerinin kişisel verilerinizin aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini isteme, kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır. *
Başvurunuza mutlaka yanıt verilecektir. Başvuru sayısı fazla olduğundan size olumlu yanıt veremeyebileceğimizi lütfen unutmayın.Diğer belirtmek istediğiniz konuları buraya yazabilirsiniz. Şirketimize başvurduğunuz için teşekkür ederiz. *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Privacy Policy