Reglament del III Torneig de Futbol 2019 "Un Gol per Estimar - London Eye"
ATLÈTIC CLUB TEMPLERS | comunicacio@actemplers.cat
PARTITS
- Els partits es jugaran en dos temps de 15 minuts amb un descans de 2 minuts.
- Els canvis seran il·limitats.
- Tots els equips hauran d'estar preparats 10 minuts abans de l'inici del partit.
- Cada equip es portarà les seves pilotes per a l'escalfament.
VESTIDORS
- Els vestidors seran compartits pels altres equips, un cop canviats els
jugadors s'han de portar totes les bosses deixant el vestidor buit.
- L'organització no es fa responsable de possibles pèrdues en els vestidors.
- Per dutxar-se, caldrà demanar-ho amb antelació del partit, a la organització.
JUGADORS/ES
- Podran participar les persones nascudes entre els anys 1995 i 2004, inicialment.
L'edat d'inscripció dels jugadors i jugadores del III Torneig Solidari de Futbol 2019 - "Un gol per estimar -London Eye", es regiran per l’any de naixement. Per donar per vàlida la inscripció es tindrà en compte l’edat a 31/12/2019. Per exemple, una persona que el 2019 faci 16 anys, encara que en els díes del torneig en tingui 15, podrà participar en el Torneig.
- Cada equip podrà inscriure un mínim de 5 jugadors i un màxim de 10, amb els seus pertinents documents
acreditatius.
- Les inscripcions i el pagament dels equips, es tramiten a través del web d'inscripcions.cat, que surt al cartell de l'esdeveniment.
- Els equips han de dur equipació pròpia que els diferenciï de la resta d'equips, amb un dorsal diferenciat l'un de l'altre.
- Abans de l'inici del partit, cada jugador s'haurà d'acreditar amb el seu respectiu DNI original o fotocòpia, no podrà jugar qui no s'hagi acreditat prèviament.
- Si un jugador es lesiona, pot ser substituït per un jugador nou, per comptes del lesionat. Aquesta opció només està disponible una sola vegada; si n'hi han més jugadors lesionats o l'equip vol canviar parcial o totalment els seus jugadors, es compten com a altes noves, i hauran d'abonar la inscripció corresponent per jugador de més.
- Si un equip porta un jugador no inscrit a inscripcions.cat ni comunicat en el moment de l'inici del partit ni reflectit a l'acta, de fer-se mal, no li entrarà la cobertura sanitària; tampoc se li comptaran els gols i l'equip serà amonestat.
SISTEMA DE COMPETICIÓ
:
- La Fase prèvia constarà d'un únic grup pel nombre d'equips que es presentin, fins un màxim de 8 equips, jugant una lligueta entre ells. Donant 10 punts per partit guanyat i 5 punt per partit perdut.
- Es classificaran per als vuitens de final (22 de Juny), els 2 primers de cada grup.
- En cas d'empat a punts entre dos o més equips en la lligueta de la fase prèvia es seguirà el criteri del Gol d'Or, per afavorir el desempat,
- S'atorgaran +2 punts a la classificació els equips que hagin procurat afavorir-ne el "fairplay" durant el joc, en tot moment.
- Les targes blaves, vermelles, o l'acumulació de grogues que esdevenen blaves o vermelles, fetes per un jugador de qualsevol equip, descompten punts a la classificació general. (veure AMONESTACIONS).
- La no presentació de l'equip en el moment d'inici del partit el dia 15 de Juny, fins a 15 minuts de retard, comportarà la desqualificació de l'equip en la classificació general i la pèrdua de tots els punts, si opta a continuar. El dia 22 de Juny, passats els 10 minuts de rigor, l'equip quedarà desqualificat directament, podrà jugar, si ho vol, al final de la resta de partits però no podrà accedir als premis, guanyi o perdi.
- En el moment de l'inici del partit, si el jugador d'algun equip arriba tard o no es presenta dins el temps de retard reglamentari, l'equip tindrà alineació vàlida per jugar amb un mínim de tres jugadors al camp, inclòs el porter. si el jugador o jugadors que hagin arribat tard, arriben a la pista havent començat el partit, es podran incorporar a la pista, després del temps mort, sol·licitat per l'equip interessat a l'àrbitre de taula.
EQUIPACIONS
- Tots els jugadors hauran de portar el mateix color de samarreta i el mateix dorsal durant tot el torneig.
- En cas de coincidir els uniformes, l'equip visitant (2n en l'enunciat del
partit), haurà de canviar de samarreta o ficar-se damunt la seva samarreta, els pitets facilitats per la organització, que hauran de retornar a l'acabament del corresponent partit.
PROGRAMA DE JOC
- L'organització es guarda el dret de fer canvi al programa de partits, horaris i canvis de camp. Com també alguna norma o decisió que es cregués convenient per la bona consecució del torneig i/o per la seguretat dels seus competidors i assistents.
REGLES DE JOC DEL TORNEIG
- Els partits es jugaran en modalitat de futbol-5, aplicant les Normes dels Consells Esportius de Catalunya.
Exceptuant les següents normatives:

a) El porter no podrà agafar la pilota amb la mà després de la cessió amb el
peu d'un jugador del seu equip.
b) El penal, només es castigarà dins l'àrea, es podrà xiular, bé per una jugada de cessió, o per una planxa o falta greu, dins l'àrea.
c) El porter només podrà agafar la pilota amb les mans dins la seva àrea, si aquesta ha sigut jugada pels jugadors adversaris.
d) L'aixecament de la cama d'un jugador per damunt de l'alçada del melic del seu adversari, es considerarà "planxa" i serà xiulada com a falta indirecta.
e) El porter no pot fer un xut directe de porta a porta, al reanudar-se el joc després d'una sortida de fons o de córner.
f) Els porters podran dur guants, colzeres i genolleres a discreció pròpia.
g) Hi haurà temps de descompte de 5", quan la pilota estigui en possessió d'un jugador en el trets de córner o banda. En cas d'exhaurir-se el temps, la pilota serà per a l'equip contrari, que xutarà des de la banda. En el cas dels Porters, si aquests tenen la pilota en possessió dins la seva àrea de joc, i passats els 5" respectius, es xiularà penal a favor de l'equip contrari.
h) Es concediran dos temps morts de 30" per partit i equip, que es poden utilitzar a discreció pròpia dels mateixos equips. Els temps morts s'han de demanar a l'àrbitre de taula, que els concedirà quan el porter de l'equip en qüestió, tingui la pilota en possessió en les seves mans.

TERRENY DE JOC
- Tots els partits es jugaran en pista de ciment o rajola, sent necessari vambes de sola plana i color neutre, sense brutícia del carrer, quedant totalment prohibit jugar amb vambes que no compleixin els requisits establerts per la propietat municipal. En cas de detectar-ho, pot comportar la desqualificació de l'equip en la classificació general.

- Els terrenys de Joc són:
a) El Pavelló municipal dels Magraners (Lleida), Bus L7;
b) La pista de Futsal del camp municipal Manel Lorite del barri de Balàfia (Lleida), Bus L7.

- En ambdues instal·lacions hi haurà accés a vestidors.
- Tindran accés preferencial al pavelló, els grups A i B (8 equips) inscrits abans del 13 de Juny. La resta, grups C i D, jugaran a la pista del Balàfia.

ÀRBITRES
  - Les persones àrbitres, tret de la Fase prèvia, són facilitades per la Federació Catalana de Futbol.
- La persona àrbitre serà la màxima autoritat en el terreny de joc, tenint el poder de suspendre el partit programat o la trobada en cas de veure alguna actitud negativa en el comportament d'algun equip.
AMONESTACIONS
TARGETA GROGA: Falta lleu, degut a una entrada de força mitja, espenta o jugada antireglamentària -1 punt.
TARGETA BLAVA: Falta greu, degut a una entrada forta, espenta o jugada antireglamentària -3 punts.
Expulsió del jugador-a en qüestió durant 8' i possibilitat de ser substituït per un altre jugador-a.
TARGETA VERMELLA: Falta molt greu, degut a una entrada molt forta, espenta o jugada antireglamentària -6 punts.
Expulsió del jugador-a en qüestió, durant 20' i no és possible de ser substituït per un altre jugador-a, quedant l'equip amb un jugador menys a la pista.

- Els punts es descompten de la classificació general de l'equip.
- Dues Targetes vermelles per un mateix jugador durant el joc d'un partit, comporten la expulsió del mateix del recinte esportiu.
- Dos o més targetes vermelles per diversos jugadors d'un mateix equip durant el joc d'un partit, comporten la expulsió de l'equip del terreny de joc, la victòria per l'equip contrincant que roman a la pista, i la pèrdua de 10 punts.
- Si un equip porta un jugador no inscrit a inscripcions.cat ni comunicat en el moment de l'inici del partit ni reflectit a l'acta, el capità serà el responsable legal en cas que aquest jugador "fantasma" es fes mal, i l'equip serà amonestat amb la pèrdua de -20 punts.

PREMIS
a) Premi per a l'equip campió del Torneig:
- Una caixa amb fato + obsequi del London Eye + trofeu + medalles amb esmalt daurat.

b) Premi per a l'equip sots-campió:
- Obsequi de Turisme de Lleida + Obsequi del London Eye + placa + medalles amb esmalt d'argent.

c) Recordatori per a la resta de participants:
- medalla amb esmalt de coure

d) Trofeus:
Hi hauran trofeus per categoria masculina i femenina:
- Al màxim/a golejador/a del Torneig (inclou fase prèvia).
- Al porter/a imbatible (inclou fase prèvia).

En cas de no arribar a un mínim de 8 equips inscrits abans de l'inici de la competició, (grups A i B), només es repartiran com a premis, els trofeus i les medalles.

PREUS D'INSCRIPCIÓ
- La inscripció de la Fase prèvia del 8 de juny, és d'1€/jugador, i com a compensació als equips que es van presentar, es va decidir el mateix dia, que els seus punts serien sumatoris per a la classificació global del torneig.
- La inscripció es realitza per places de 5 jugadors/es que equival a un equip, i té un cost de 20€.
- Si un equip vol inscriure jugadors nous (ampliar places), ho podrà fer, fins a un màxim de 10 jugadors, i té un cost de +5€ per jugador/a, per jugar tot el torneig, dies 15 i 22 de Juny.
- Si hi han jugadors de l'equip que només venen un dia pero l'altre no o viceversa, el capità de l'equip, podrà substituir-los per altres jugadors, comunicant-ho prèviament a l'Àrbitre de taula, per que constin en l'acta, fins a un màxim de 3 jugadors bescanviables.
- Tots aquells jugadors/es inscrits com a bescanviables i que es presentin, en nombre superior a 3, es comptaran com a jugadors/es nous. S'entén com a jugador bescanviable, aquell jugador que no apareix al llistat d'inscripcions.cat.
- De les cessions de jugadors/es entre equips, la organització no se'n farà responsable i en cap cas es retornaran diners de les inscripcions.
- Si en la inscripció es detecta una inscripció fraudulenta o mal efectuada, pot concórrer en la desqualificació de l'equip de la competició o el no accés als premis corresponents. Les inscripcions mal efectuades o fraudulentes, es poden subsanar el mateix dia del partit, abonant la diferència del que s'hagués deixat a deure.
MENORS D'EDAT
El fet d'inscriure's a través del capità de l'equip si aquest és major d'edat, al III Torneig Solidari de Futbol 2019 - "Un Gol per Estimar - London Eye", a jugadors/es menors d'edat, un cop confirmada i fet el pagament online de la inscripció, donarem per bó que aquests tinguin el consentiment dels pares/mares o tutors legals. En cas que el Capità sigui també menor d'edat, haurà d'haver una persona adulta que acompanyi a l'equip i s'acrediti en el moment de l'inici del partit, que actuarà a efectes d'Entrenador/Tutor de Joc, descarregant legalment a la organització, de qualsevol aspecte que succeeixi en relació directa o indirecta amb el jugador-a, menor d'edat, dins o fora de les instal·lacions on es duu a terme el Torneig i abans, durant i després del mateix.
ACCEPTACIÓ
EL FET DE PARTICIPAR EN EL TORNEIG HAVENT FET EL PAGAMENT CORRESPONENT A TRAVÉS DE L'APLICATIU WWW.INSCRIPCIONS.CAT/ACTEMPLERS20190622/ , COMPORTA IMPLÍCITAMENT L'ACCEPTACIÓ DE TOTES LES NORMES AQUÍ RECOLLIDES I EN LES QUE NO ES CONTEMPLIN AQUÍ, LES QUE RESOLGUI L'ORGANITZACIÓ EN TOT MOMENT.


L'ORGANITZACIÓ

Submit
This content is neither created nor endorsed by Google.