บริการขอรับรหัสผลิตภัณฑ์และดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์
เนื่องด้วยระบบปฏิบัติการและโปรแกรมออฟฟิศ และโปรแกรมลิขสิทธิ์นี้เป็นทรัพย์สินของ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี จึงขอความร่วมมือ บุคลากรของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ทำความเข้าใจข้อตกลง และปฏิบัติตามเงื่อนไขในการ ขอรับรหัสผลิตภัณฑ์ ดังนี้

๑) รหัสผลิตภัณฑ์ และโปรแกรมซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์นี้อนุญาตให้ใช้ได้เฉพาะ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ของมหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์เท่านั้น โดยไม่รวมนักศึกษา

๒) ห้ามนำรหัสผลิตภัณฑ์เผยแพร่หรือแจกจ่ายให้กับบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง

๓) รหัสผลิตภัณฑ์ และซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์สามารถติดตั้งได้เฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เท่านั้น

๔) หากดำเนินการติดตั้งยังเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัวต้องเป็นเครื่องที่ใช้เพื่องานของมหาวิทยาลัย กาฬสินธุ์และจะต้องลบ
หรือถอนโปรแกรมที่ติดตั้งผ่านข้อตกลงนี้ออกทั้งหมด เมื่อสิ้นสุดการทำงานที่ได้รับ มอบหมายหรือพ้นสภาพการเป็น
บุคคลากรของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
Email address *
วันที่ขอบริการ *
MM
/
DD
/
YYYY
เวลาที่ขอ *
Time
:
ชื่อ-สกุล ผู้ขอรับรหัสผลิตภัณฑ์ *
เบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้ *
หน่วยงาน *
ชื่อผลิตภัณฑ์ที่ขอ *
Required
วัตถุประสงค์การใช้งาน *
Required
จำนวนเครื่องที่ใช้งาน *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์. Report Abuse