Hvorfor plantes det ikke etter hogst?
36 spørsmål med svaralternativ.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Spørsmålsstiller - initialer.
I hvilket fylke ligger eiendommen til skogeieren som svarer?
I hvilken kommune ligger eiendommen til skogeier som svarer?
1)   Var dette en tynningdrift? (Hvis ja er arealet ikke aktuelt, og intervjuet avsluttes).
Clear selection
2) Har du plantet på arealet, uten at dette tydeligvis er registrert? (Hvis ja er arealet ikke aktuelt, og intervjuet avsluttes).
Clear selection
3) Skogeiers alder.
Clear selection
5) Skogeiers bosted i forhold til eiendommen.
Clear selection
6) Hvilket år kjøpte/overtok du eiendommen? (omtrenlig årstall er ok).
7) Brukte du skogbruksplanen aktivt i forbindelse med planlegginga av hogsten?
Clear selection
8) Hvem stod for avvirkningen på det aktuelle feltet/arealet?
Clear selection
9) Hvor mange ganger har det vært hogst av tømmer for salg på eiendommen siste 10 år, ut over tømmer/ved til eget bruk?
Clear selection
10) Arealet skal brukes til beite.
Clear selection
11) Hvis ja i spørsmål 10; er beitet/innmarksbeitet godkjent av kommunen som grunnlag for areal- og beitetilskudd?
Clear selection
12) Arealet skal dyrkes opp.
Clear selection
13) Hvis ja i spørsmål 12; er oppdyrking godkjent av kommunen?
Clear selection
14) Arealet skal bebygges, brukes til vei, kraftlinje eller annen teknisk innretning.
Clear selection
15) Hvis ja i spørsmål 14; er arealet godkjent omdisponert?
Clear selection
16) Arealet skal forynges naturlig.
Clear selection
17) Hvis ja i spørsmål 16; er det gjort aktive tiltak (som frøtrestilling, skjerm, markberedning) for å få naturlig foryngelse på arealet?
Clear selection
18) Kjenner du til kommunens tilskuddsordninger for planting?
Clear selection
19) Kjenner du til skogfondsordningen?
Clear selection
20) Har kommunen tatt kontakt for å få deg til å plante på det aktuelle arealet?
Clear selection
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy