Silvestrovský běh
Přihlašovací formulář
Příjmení *
Your answer
Jméno *
Your answer
Ročník narození *
Your answer
Pohlaví *
Klub
Your answer
e-mail
Your answer
Akceptace podmínek pořadatele *
Odesláním přihlášky stvrzuji, že mi není známa žádná zdravotní ani jiná překážka, která by mi bránila v účasti v závodě. Beru na vědomí, že závod koná na trati za pouze částečného omezení silničního provozu. Účast v závodě závodníka se nevylučuje z dodržování Zákona o provozu na pozemních komunikacích. Beru na vědomí, že pořadatel nenese zodpovědnost za jednání třetích osob, a to především ignorování pokynů orgánů PČR, orgánů Městské policie a pořadatelů. Budu dbát na vlastní bezpečnost a na bezpečnost ostatních účastníků závodu a budu dodržovat všechny pokyny pořadatelů a rozhodčích. Souhlasím, aby organizátor podle svého uvážení využil pro komerční účely výsledky, fotografie, filmy, videozáznamy a jinou další dokumentaci, na nichž bude uvedeno moje jméno a zachycena moje osoba a to bez časového omezení. Na pořadateli nebudu vymáhat náhradu škody či újmy na zdraví nebo majetku způsobené třetími osobami. Současně uděluji pořadateli souhlas se zpracováním osobních údajů (obecně známé jako GDPR). Plné znění Čestného prohlášení je v kanceláři závodu. Za děti do dovršeného 15. roku autorizují toto prohlášení jejich rodiče nebo trenér.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service