Визначення ступеня відповідності обрання форм, методів навчання та викладання принципам студентоцентрованого підходу та академічної свободи
Шановні науково-педагогічні працівники!
З метою забезпечення зворотного зв’язку, встановлення ступеня відповідності обрання форм, методів навчання та викладання принципам студентоцентрованого підходу та академічної свободи просимо відповісти на питання запропонованої анкети.
Анкета є анонімною, отримані дані будуть аналізуватись у вигляді статистичних узагальнень.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
1. Факультет/інститут *
2. Якість освітніх послуг, які надає університет оцінюєте на: *
3. Які проблеми, на Вашу думку, найбільшою мірою ускладнюють навчання студентів за відповідними освітніми програмами: *
4. Впровадження студентоцентрованого підходу, на Вашу думку, дозволило: *
5. Чи в достатній мірі Ви володієте інформацією щодо сучасних форм та методів навчання студентів для досягнення програмних результатів: *
6. Чи враховуєте Ви при виборі методів та форм навчання індивідуальні особливості студентів? *
7. Чи враховуєте Ви при формуванні результатів оцінювання досягнень студентів його самостійну роботу, роботу на лабораторно-практичних та лекційних заняттях? *
8. Чи враховуєте Ви думку студентів при розробленні критеріїв оцінювання їх знань? *
9. Чи сприяють, на Вашу думку, створені належні умови на лекційних, лабораторно-практичних заняттях творчій активності здобувачів вищої освіти? *
10. Якому формату подання інформації Ви надаєте перевагу при викладанні навчальних дисциплін? *
11.Як часто студенти користуються дистанційними курсами при вивченні дисциплін, які Ви викладаєте? *
12. Чи відповідають, на Вашу думку, форми і методи навчання та викладання, які використовуються у межах окремих освітніх компонентів вимогам забезпечення якості освіти? *
13.Чи достатню увагу Ви приділяєте формуванню у студентів необхідних компетентностей, відповідно до освітньо-професійної програми? *
14. Чи співпрацюєте Ви зі студентами при визначенні форм, методів навчання, організації освітнього процесу? *
15. Чи володієте Ви сучасними інформаційними технологіями навчання в напрямку розвитку власних інформативних компетентностей? *
16. Які сучасні технології навчання Ви використовуєте при викладанні навчальних дисциплін? *
17. Яким інтерактивним методам навчання студентів Ви надаєте перевагу при викладанні дисциплін? *
18. Яким методом Ви найчастіше оцінюєте знання студентів? *
19. Що б Ви рекомендували змінити у розкладі занять на користь студентів? *
20. Які зміни щодо форм і методів навчання студентів Ви хотіли б запропонувати? *
21. Які, на Вашу думку, недоліки притаманні переважній більшості навчальних планів, за якими навчаються студенти? *
22. Чи залучаєте Ви студентів до організації виїзних лабораторно-практичних занять (з елементами дуальної освіти) для здобуття навичок застосування теоретичних знань у практичній діяльності? *
Дякуємо за участь в анкетуванні!
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Lviv University of Trade and Economics. Report Abuse