Основи економије - тест 2
Тест 2 за припрему пријемног испита из предмета "Основи економије"
1. Производна функција је: *
1 point
2. Производне снаге чине: *
1 point
3. Степен продуктивности рада зависи од: *
1 point
4. Интензивност рада је: *
1 point
5. Друштвени производ представља: *
1 point
6. Потребан производ представља: *
1 point
7. Вишак производа је: *
1 point
8. Потребан рад је: *
1 point
9. Вишак рада је: *
1 point
10. Платежно способна тражња је: *
1 point
11. Функције тржишта су: *
1 point
12. Ако су позната понуда робе у некој грани, онда је висина тржишне цене одређена односом: *
1 point
13. Економска конкуренција је: *
1 point
14. Закон вредности је: *
1 point
15. Методе стварања вишка вредности су: *
1 point
16. Апсолутни вишак вредности настаје: *
1 point
17. Релативни вишак вредности настаје: *
1 point
18. Екстра вишак вредности настаје: *
1 point
19. Величина вредности робе одређена је: *
1 point
20. Вишак вредности је: *
1 point
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service