การวิจัยเรื่องวิบากร้าย (ผลร้าย) จากการรับประทานอาหารรสจัดหรืออาหารที่ไม่ถูกสมดุลร้อนเย็น
คำชี้แจง
1. คำถามทั้งหมดกล่าวถึงวิบากร้าย (ผลร้าย) ที่ได้รับจากการรับประทานอาหารรสจัดหรืออาหารที่ไม่ถูกสมดุลร้อนเย็น
2. คำตอบของท่าน คือ สภาวะที่เกิดกับตัวท่านเองแล้วจริง ๆ ไม่ใช่ความคิดเห็น
คำอธิบาย : *ความจริงสามารถพิสูจน์ได้ว่าสภาวะดังกล่าวเกิดจากอะไร คือสำนึกผิดได้ถูกสาเหตุจะไม่ทุกข์ใจเรื่องร้ายจะเบาลง แต่สำนึกไม่ถูก ทุกข์ใจจะไม่ลด เรื่องร้ายก็จะไม่เบาลง แต่ถ้าสำนึกภาพรวมอย่างมั่นใจว่าตนทำชั่วอย่างใดอย่างหนึ่งมาแน่ๆ ไม่ได้ระบุประเด็นชัดเจน จะไม่ทุกข์ใจ เรื่องร้ายก็จะลดลง แต่ลดได้ไม่มากเท่ากับเราระบุประเด็นได้ถูก*
3. มีคำตอบให้เลือกทั้งหมด 6 ช่อง ได้แก่
1) คือ เกิดผลกับตัวท่านเองน้อยกว่า 25%
2) คือ เกิดผลกับตัวท่านเองมากกว่า 25%
3) คือ เกิดผลกับตัวท่านเองชัดเจนมากกว่า 50%
4) คือ เกิดผลกับตัวท่านเองชัดเจนมากกว่า 75%
5) คือ เกิดผลกับตัวท่านเองชัดเจน 100%
6) คือ ไม่เกี่ยวข้อง หมายถึง ไม่เคยเกิดสภาวะนี้ หรือไม่แน่ใจว่าสภาวะดังกล่าวเกิดจากสาเหตุอะไร
4. แต่ละข้อให้ตอบเพียงคำตอบเดียว
5. กรุณาทำให้เสร็จทั้ง 93 ข้อในครั้งเดียวแล้วกด "ส่ง" เพราะไม่สามารถเซฟไว้ได้
6. โปรดตอบคำถามให้ครบทุกข้อ
เพศ *
ชื่อ สกุล *
Your answer
ชื่อเล่น
Your answer
อายุ (ปี) *
Your answer
สถานภาพสมรส *
การศึกษา *
อาชีพ *
Your answer
เบอร์โทรศัพท์ *
ใส่เฉพาะตัวเลข
Your answer
เป็นจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม *
ปัจจุบันท่านได้ตั้งอธิศีลหรือไม่ *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms