แบบสมัครขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา กศน. ออนไลน์
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นนี้เป็นความจริงทุกประการ  และมีคุณสมบัติตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  และไม่อยู่ในระหว่างการศึกษาในระบบโรงเรียนทุกสังกัด  ตลอดระยะเวลาที่เรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  หากตรวจสอบพบภายหลังว่าหลักฐานของข้าพเจ้า  ไม่ถูกต้อง  ไม่ตรงกับความเป็นจริง  หรือ  มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน  หรือไม่นำหลักฐานมาแสดงตามเวลาที่กำหนด  ข้าพเจ้ายินยอม  ให้คัดชื่อออก  และหากตรวจสอบพบภายหลังที่จบหลักสูตรไปแล้ว  ข้าพเจ้ายินยอมให้สถานศึกษาประกาศยกเลิกหลักฐานการศึกษา  แล้วแต่กรณี  รวมทั้งไม่เรียกร้องค่าเสียหาย  หรือค่าใช้จ่ายใดใดทั้งสิ้น
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy