Kutsuvampi Posio - kysely yrityksille
Työperäistä tulomuuttoa Kemijärvelle, Keminmaalle ja Posiolle edistävä Asettautumispalveluhanke alkoi 1.8.2020. Kuntien, yritysten ja järjestöjen edustajien avaustyöpaja Teamsissa pidettiin 29.10.

Sittemmin kunkin hankekunnan edustajat ovat mm. hahmotelleet toivotut tulevaisuuden tulomuuttajat erilaisiksi profiileiksi. Tällä kyselyllä hanke pyytää mielipiteitäsi Posion muuttajaprofiileista. Palvelujen ja viestinnän kehittäminen heitä varten palvelee myös posiolaisia kemijärveläisiä ja loma-asukkaita.

Yritysten ja kuntien edustajille järjestettävässä Teams-työpajassa 24.3. klo 13-15 teemoina ovat rekrytointi, työ, toimeentulo ja kansainvälisyys. Tämä kysely liittyy noihin teemoihin.

Vastaathan viimeistään su 28.3., jotta kunnan edustajat pääsevät käyttämään tuloksia huhtikuussa. Yrityksesi nimeä kysymme, jotta voimme tarvittaessa tavoittaa sinut yhteistyön tekemiseksi.

Jos lisäksi lähetät yhteystietosi hankekoordinaattori Anna Kaasiselle sähköpostitse, saat keväällä yhteenvedon kyselyn tuloksista. Myös lisätietoja saa hankekoordinaattorilta: anna.kaasinen@posio.fi tai puh. 040 8012 240.

Vastaukset tulevat hankkeen ja hankekuntien käyttöön, ja ne käsitellään luottamuksellisesti. Kyselyllä saadut tiedot säilytetään hankkeen arkistointivelvoitteiden mukaisesti 31.1.2032 saakka. Yhteenvetoa vastauksista voidaan käyttää myös muussa julkisin varoin tehtävässä ko. kuntien kehittämisessä. Kiitos vastaamisesta!
Asettautumispalveluhanke Kemijärvelle, Keminmaalle ja Posiolle
Edustamasi yrityksen nimi
Edustamasi yrityksen toimiala
Posiolle toivottavat muuttajaprofiilit
1) Lapsiperhe, esim. isä hoitoalalla ja äiti etätöissä yrittäjänä. Tulevat Posiolle Uudeltamaalta ehkä perintönä saadun mökin houkuttelemana. Harrastuksina mm. metsästys, kalastus, kelkkailu ja muu luonnossa liikkuminen. Muuttavat mutkattomamman ja rauhallisemman arjen perässä sukulaisten lähelle. Tarvitsevat hyvän nettiyhteyden.

2) Eläkeläispariskunta, joka voi olla paluumuuttaja. Voisivat olla vielä kiinnostuneita töiden tekemisestä, esim. päivähoidon sijaisuuksista, tai järjestötoiminnasta. Paluuseen houkuttaa luonto ja liikuntamahdollisuudet. Haasteina mm. etäisyydet lähikaupunkien palveluihin ja asunnon löytäminen.

3) Etätyöntekijä, joka haluaa tilaa ja parempia harrastusmahdollisuuksia luonnossa. Etätyöhön hän tarvitsee hyvän netin. Etätyöntekijä on mahdollisesti luovalla alalla tai taiteilija. Hän haluaa tuntea itsensä tervetulleeksi.

4) Kansainvälinen muuttaja, joka voi tulla keikkatöihin tai vaikkapa taiteilijaksi. Saattaa tarvita yhteisöllisen työtilan. Motiivina muuttaa on rauhallisempi elämä ja ns. downshiftaaminen. Haasteina ovat mm. oleskeluluvan hankinta ja sopeutuminen paikalliseen elämänmenoon.
1. Mikä profiileista on tärkein yrityksesi palvelujen käyttäjä? Miksi?
2. Mikä profiileista on todennäköisin yrityksesi työntekijä? Miksi?
3. Mielipiteesi profiileista?
Hankkeen tekemä profiilitutkimus ja siihen pohjautuvat kysymykset yrityksille
Asettautumispalveluhankkeen henkilöstö on etsinyt eri puolilta Suomea ja maailmalta mahdollisimman hyvin profiilien piirteet täyttävät henkilöt ja pyytänyt heitä etsimään netistä tietoa Posiosta.

Profiilitutkimuksen tuloksen pohjalta kunnan edustajat pohtivat jo etenkin kunnan toimintaan liittyviä pulmia.

Tässä kyselyssä te yritysten edustajat pääsette miettimään ratkaisuja teitä lähempänä oleviin kysymyksiin.

Alussa on 12 yleistä kysymystä, lopussa viisi työllistymistä ja yrittäjyyttä koskevaa kysymystä. Kaikkiin ei ole välttämätöntä vastata. Vastauksia pyydämme näistä kahdesta näkökulmasta:

Mitä edustamasi yritys voisi tehdä pulman ratkaisemiseksi?
Mitä yhteistyökumppaneita se mahdollisesti vaatisi?

Muuttajalla tarkoitetaan sekä muualta Suomesta että ulkomailta muuttavaa.
1. Etäisyyksistä, väylistä, kulkuyhteyksistä ja julkisesta liikenteestä on osin vaikeaa saada tarkkaa tietoa.
2. Muuttopalvelua ja -apua on vaikeaa löytää.
3. Kunnan keskeisten julkisten ja yksityisten palvelujen sijainti ja etäisyys toisistaan on vaikea hahmottaa.
4. Kunnan vahvuudet, ominaispiirteet ja vetonaulat voisivat nousta selvemmin esiin.
5. Myytävästä ja vuokrattavasta yksityisestä ja julkisesta asuntotarjonnasta, asuntotyypeistä ja asuntoalueista haluttaisiin parempi kokonaiskuva.
6. Asumiseen liittyvien välttämättömyyksien kuten veden, sähkön ja varsinkin valokuituyhteyden saatavuudesta on hankalaa saada tietoa.
7. Julkisen ja yksityisen sektorin tarjoamista harrastusmahdollisuuksista ja harrastuspaikkojen tarkoista sijainneista, esim. kuntosalista tai ulkoilureiteistä, on vaikeaa saada tietoa.
8. Paikkakunnan elävyydestä kuten kulttuurielämästä, kursseista ja tapahtumista haluttaisiin selkeämpi mielikuva.
9. Kansainvälinen muuttaja tarvitsisi yhteyshenkilön, joka voisi auttaa erilaisissa asumiseen ja asettautumiseen liittyvissä asioissa. Hän tarvitsisi tietoa myös kielikursseista.
10. Englantia äidinkielenään puhuvien on vaikeaa etsiä tietoja, koska he käyttävät eri hakusanoja kuin suomalaiset.
11. Muuttajat etsivät ajan tasalla olevaa tietoa paikallisista palveluista ja yrityksistä muun muassa Googlesta, Google Mapsista, Wikipediasta, Tripadvisorista ja Yelpista. Yritysten ja palvelujen olisi hyvä löytyä edes kunkin alan suosituimmalta alustalta.
12. Matkailuyritykset käyttävät paljon kuvia ja videoita ja rakentavat siten viestinnällään osaltaan mielikuvaa kunnista asuinpaikkoina. Mitä tässä kannattaisi huomioida Posiolla?
Työllistymistä ja yrittäjyyttä koskevat kysymykset yrityksille
Muuttajalla tarkoitetaan sekä muualta Suomesta että ulkomailta muuttavaa.
Mitä edustamasi yritys voisi tehdä seuraavien pulmien ratkaisemiseksi?
Mitä yhteistyökumppaneita se mahdollisesti vaatisi?
1. Muuttajat tarvitsevat koostettua tietoa kunnan alueella olevista avoimista julkisen ja yksityisen sektorin työpaikoista, työttömyysprosentista sekä kunnan elinkeinorakenteesta ja sen muutoksista.
2. Paikkakunnasta pitäisi kertoa jo työpaikkailmoituksissa.
3. Mahdolliset uudet yrittäjät tarvitsevat helposti tietoa seuraavista asioista: a) yritysneuvonta, b) toimitilat, c) myytävät yritykset, d) paikalliset yritykset, e) paikallinen yrittäjäyhdistys, f) alihankintatarjonta, g) brändäys- ja mainostusapu
4. Kansainväliset työntekijät tai mahdolliset yrittäjät eivät hahmota suomalaisen yhteiskunnan rakennetta, esim. aluehallinnon tasot ja tehtävät, työvoimahallinto, yrittämiselle tarjottava apu ja tuki, terveydenhuolto.
5. Esim. kansainväliset muuttajat tarvitsevat luotettavaa tietoa yrityksistä ja niiden palveluista muun muassa rakennusalalla. Apua voisi olla kenties referensseistä tai sertifikaateista.
*
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy