Ankieta Strategia Rozwoju Gminy Skawina na lata 2021-2030
Szanowny Mieszkańcu, Szanowna Mieszkanko Gminy Skawina!
Zapraszamy do udziału w ankiecie oceniającej jakość życia w Gminie Skawina. Twój głos pozwoli określić priorytetowe potrzeby mieszkańców Gminy. Ankieta jest anonimowa.

Prosimy o wypełnienie ankiety tylko raz. Zebrane opinie zostaną wykorzystane w pracy nad Strategią Rozwoju Gminy Skawina na lata 2021-2030. Ankieta będzie dostępna do dnia 11 grudnia 2019 r.

1. Czy, ogólnie rzecz biorąc, jest Pan(i) zadowolony(a), czy też niezadowolony(a) z tego, że mieszka w Gminie Skawina? *
1
2
3
4
5
Zaznaczyć na skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza „Jestem bardzo niezadowolony(a)” a 5 – „Jestem bardzo zadowolony(a)”
2. Jak w Gminie Skawina ocenia Pan(i)? *
Zdecydowanie źle
Raczej źle
Ani dobrze ani źle
Raczej dobrze
Zdecydowanie dobrze
Nie mam zdania
1. atrakcyjność miejsca zamieszkania
2. infrastrukturę drogową
3. chodniki, ścieżki rowerowe
4. infrastrukturę techniczną (sieć gazową, wodociągową)
5. możliwość znalezienia pracy
6. łatwość przemieszczania się publicznymi środkami transportu po gminie
7. łatwość przemieszczania się publicznymi środkami transportu poza gminę
8. czystość powietrza
9. natężenie hałasu
10. czystość w gminie
11. bezpieczeństwo i porządek publiczny
12. dostępność mieszkań
13. dostosowanie miejsc użyteczności publicznej do potrzeb osób ograniczonych ruchowo (np. podjazdy, parkingi itp.)
14. dostępność miejsc parkingowych
15. dostępność terenów zielonych
16. dostępność opieki zdrowotnej
17. jakość edukacji dzieci i młodzieży
18. dostępność placówek zapewniających opiekę nad dziećmi do 3 lat (żłobki)
19. dostępność placówek zapewniających opiekę przedszkolną
20. dostępność zajęć edukacyjnych i rozwijających zainteresowania dzieci i młodzieży (np. zajęcia plastyczne, muzyczne, taneczne, językowe)
21. dostępność miejsc, gdzie dzieci mogą spędzać czas na zabawie (np. place zabaw, świetlice)
22. dostępność miejsc, gdzie mieszkańcy mogliby się spotykać, porozmawiać
23. dostępność oferty kulturalnej np. przedstawień, projekcji filmów, koncertów, wystaw itp.
24. dostępność miejsc gdzie można nieodpłatnie uprawiać sport np. boiska, siłowni na „otwartym powietrzu” itp.
25. dostępność oferty dla osób starszych np. kulturalnej, edukacyjnej, rozwijającej zainteresowania
26. dostępność wsparcia w zakresie opieki nad osobami starszymi
27. wsparcie dla osób potrzebujących pomocy
28. stosunki międzysąsiedzkie (więzi, współpracę sąsiedzką itp.)
29. współpracę z gminą (np. informację, komunikację, możliwość wpływania na decyzje gminy)
3. Wskaż maksymalnie pięć kwestii, które Gmina powinna priorytetowo rozwijać w kolejnych kilku latach? *
Required
4. Z wymienionych w pytaniu nr 2 kwestii, wskaż te, które w Pana (Pani) odczuciu przeciągu ostatnich trzech lat uległy poprawie (proszę wpisać numer)?
Your answer
5. Z wymienionych w pytaniu nr 2 kwestii, wskaż te, które w Pana (Pani) odczuciu przeciągu ostatnich trzech lat uległy pogorszeniu (proszę wpisać numer)?
Your answer
6. Jeśli chcesz zgłosić swoje uwagi, pomysły dotyczące rozwoju Gminy Skawina, zapisz je tutaj:
Your answer
Pleć *
Miejsce zamieszkania *
Required
Wiek *
Wykształcenie *
Dziękujemy za wypełnienie ankiety!
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy