Talent Management Kwestionariusz
Drodzy rodzinni, Instytut Biznesu Rodzinnego przy współpracy z Wyższą Szkołą Bankowa w Poznaniu prowadzi badanie poświęcone zarządzaniu talentami w polskich firmach rodzinnych.

Mówiąc zarządzanie talentami mamy na myśli zespół czynności obejmujących identyfikację, wyszukiwanie, rekrutowanie, efektywne wykorzystanie i zatrzymanie pracowników o wysokim potencjale w przedsiębiorstwie.

Wskazówki do wypełnienia ankiety:

Zgodnie z powyższymi definicjami prosimy ocenić stwierdzenia w ankiecie (postawić X) zgodnie z następującą skalą:

0 = nie dotyczy.
1 = całkowicie się nie zgadzam,
2 = nie zgadzam się,
3 = nie mam zdania,
4 = zgadzam się,
5 = całkowicie się zgadzam,

Bardzo dziękujemy za poświęcony czas i jednocześnie zapewniamy całkowitą anonimowość

Instytut Biznesu Rodzinnego
Instytut Biznesu Rodzinnego zaprasza do badania
Zarządzanie talentami jest niezwykle istotne. *
Proszę o zaznaczenie jednej odpowiedzi
Zarządzanie talentami jest ważną częścią misji firmy. *
Proszę o zaznaczenie jednej odpowiedzi
Zarząd nie wypracował wspólnego podejścia do zarządzania talentami. *
Proszę o zaznaczenie jednej odpowiedzi
Mamy jasno zdefiniowaną strategię zarządzania zasobami ludzkimi. *
Proszę o zaznaczenie jednej odpowiedzi
Mamy jasno zdefiniowaną strategię zarządzania talentami. *
Proszę o zaznaczenie jednej odpowiedzi
Strategia zarządzania talentami jest powiązana ze strategicznymi celami naszej organizacji. *
Proszę o zaznaczenie jednej odpowiedzi
Na bieżąco modyfikujemy listę kluczowych talentów niezbędnych w naszej organizacji. *
Proszę o zaznaczenie jednej odpowiedzi
Szukamy talentów w każdej osobie, która została zatrudniona. *
Proszę o zaznaczenie jednej odpowiedzi
Sformułowana strategia zarządzania talentami jest trudna do realizacji w naszej organizacji. *
Proszę o zaznaczenie jednej odpowiedzi
Wszystkie stanowiska w naszej firmie zostały podzielone na kluczowe i peryferyjne. *
Proszę o zaznaczenie jednej odpowiedzi
Kompetencje naszych pracowników są dostosowane do wymagań stanowiska, na którym pracują. *
Proszę o zaznaczenie jednej odpowiedzi
Na bieżąco identyfikujemy talenty wśród pracowników zatrudnionych w naszej firmie. *
Proszę o zaznaczenie jednej odpowiedzi
Na bieżąco identyfikujemy stanowiska, na które trzeba zatrudnić osoby spoza organizacji. *
Proszę o zaznaczenie jednej odpowiedzi
Stosujemy plan przyciągania talentów spoza naszej organizacji. *
Proszę o zaznaczenie jednej odpowiedzi
Nasz system rekrutacji umożliwia pozyskiwanie ludzi o najwyższym potencjale rozwoju. *
Proszę o zaznaczenie jednej odpowiedzi
Niewiele wiemy o talentach jakie posiadają nasi pracownicy. *
Proszę o zaznaczenie jednej odpowiedzi
Utalentowane osoby chętnie się zatrudniają w naszej firmie. *
Proszę o zaznaczenie jednej odpowiedzi
Wiemy jakich talentów będziemy potrzebowali w przyszłości. *
Proszę o zaznaczenie jednej odpowiedzi
Wiemy ile utalentowanych osób będziemy potrzebowali w przyszłości. *
Proszę o zaznaczenie jednej odpowiedzi
Nie staramy się przyciągać talentów w żaden specjalny sposób. *
Proszę o zaznaczenie jednej odpowiedzi
Systematycznie dokonujemy oceny naszych pracowników. *
Proszę o zaznaczenie jednej odpowiedzi
Awansujemy pracowników na podstawie obiektywnych kryteriów. *
Proszę o zaznaczenie jednej odpowiedzi
Nie wyciągamy wniosków z oceny pracowników. *
Proszę o zaznaczenie jednej odpowiedzi
Zarządzanie talentami jest związane z systemem wynagradzania. *
Proszę o zaznaczenie jednej odpowiedzi
Ocena osób utalentowanych jest dokonywana na podstawie specjalnie przygotowanych kryteriów. *
Proszę o zaznaczenie jednej odpowiedzi
Wyniki ocen pracowników są wykorzystywane do formułowania planu rozwoju talentów. *
Proszę o zaznaczenie jednej odpowiedzi
Nie posiadamy jasno sformułowanych kryteriów oceny pracownika. *
Proszę o zaznaczenie jednej odpowiedzi
Używamy szerokiego zakresu form i metod rozwoju kompetencji naszych pracowników. *
Proszę o zaznaczenie jednej odpowiedzi
W procesie rekrutacji nie bierzemy pod uwagę żadnych wyżej wymienionych kompetencji potencjalnych pracowników. *
Proszę o zaznaczenie jednej odpowiedzi
Posiadamy dobrze sformułowane ścieżki kariery utalentowanych pracowników. *
Proszę o zaznaczenie jednej odpowiedzi
Rozwijamy talenty dzięki wdrożonym planom. *
Proszę o zaznaczenie jednej odpowiedzi
W większości przypadków stanowiska pracy nie umożliwiają pracownikom rozwijania ich talentów. *
Proszę o zaznaczenie jednej odpowiedzi
Nie mamy czasu na rozwijanie talentów naszych pracowników. *
Proszę o zaznaczenie jednej odpowiedzi
Nie posiadamy wystarczających środków finansowych, aby wspierać rozwój talentów. *
Proszę o zaznaczenie jednej odpowiedzi
Udaje nam się zatrzymywać utalentowanych ludzi w naszej firmie. *
Proszę o zaznaczenie jednej odpowiedzi
Osoby utalentowane mają finansowe wymagania, którym nie jesteśmy w stanie sprostać. *
Proszę o zaznaczenie jednej odpowiedzi
Nie mamy jasnego systemu motywowania pracowników. *
Proszę o zaznaczenie jednej odpowiedzi
Napotykamy na problemy dotyczące komunikacji z utalentowanymi ludźmi. *
Proszę o zaznaczenie jednej odpowiedzi
Udaje nam się zatrzymać utalentowanych pracowników poprzez wspieranie ich w procesie samorozwoju. *
Proszę o zaznaczenie jednej odpowiedzi
Utalentowani ludzie odchodzą z naszej firmy w poszukiwaniu nowych wyzwań. *
Proszę o zaznaczenie jednej odpowiedzi
Nie wspieramy utalentowanych ludzi w żaden szczególny sposób. *
Proszę o zaznaczenie jednej odpowiedzi
Wielkość firmy *
Proszę o zaznaczenie jednej odpowiedzi
Required
Podstawowa działalność *
Możliwa więcej niż jedna odpowiedź
Required
Forma własności *
Proszę o zaznaczenie jednej odpowiedzi
Required
Udział kapitału zagranicznego *
Proszę o zaznaczenie jednej odpowiedzi
Required
Udział procentowy pracowników umysłowych *
Proszę o zaznaczenie jednej odpowiedzi
Required
W zeszłym roku sytuacja ekonomiczna firmy: *
Proszę o zaznaczenie jednej odpowiedzi
Required
Czy w firmie znajduje się dział (stanowisko) zajmujący się zasobami ludzkimi? *
Proszę o zaznaczenie jednej odpowiedzi
Required
Proszę podać stanowisko osoby wypełniającej ankietę *
Proszę o zaznaczenie jednej odpowiedzi
Required
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms