Rejestracja uczestników
IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. „Konteksty kultury, konteksty edukacji. Początki kształcenia muzycznego”
16 listopada 2018
Dobczyce
Email address *
Imię *
Nazwisko *
Miejsce pracy (nazwa, adres) *
Adres do korespondencji (ulica, numer, kod pocztowy, miejscowość) *
Telefon
Adres e-mail *
Dane, na które należy wystawić fakturę *
Należy wskazać dane, na które ma być wystawiona faktura. Jeżeli faktura ma być wystawiona na osobę fizyczną, wystarczy powtórzyć dane kontaktowe. Jeżeli na firmę, prosimy o podanie nazwy, adresu i numeru NIP. Jeżeli faktura ma być wystawiona na szkołę, prosimy o podanie kompletnych danych szkoły, w tym numeru NIP. W przypadku szkół samorządowych prosimy o precyzyjne wskazanie danych nabywcy i odbiorcy
Informujemy, iż, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych UE (tzw. RODO), administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe zawarte w niniejszym formularzu, jest Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kameralistów, Skarbona 4, 66-614 Skarbona, KRS: 0000517330, REGON: 081227309, NIP: 9261671867, będące także odbiorcą Państwa danych osobowych. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. "Konteksty kultury, konteksty edukacji. Początki kształcenia muzycznego" w Dobczycach w dniu 16 listopada 2018 r. (dalej jako "Konferencja"). Informujemy, że macie Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Dane przechowywane będą od zakończenia Konferencji przez okres niezbędny do przedawnienia ewentualnych roszczeń. Macie Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy udziału w Konferencji i ma charakter dobrowolny. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udziału w Konferencji. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną. *
Required
Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie w całości lub we fragmentach mojego wizerunku utrwalonego na zdjęciach wykonanych podczas IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. "Konteksty kultury, konteksty edukacji. Początki kształcenia muzycznego" w Dobczycach w dniu 16 listopada 2018 r. (dalej jako "Konferencja"). Wyrażam zgodę na czas nieokreślony na rozpowszechnianie mojego wizerunku na stronach internetowych Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kameralistów, Szkoły Muzycznej I stopnia w Dobczycach, na stronach internetowych partnerów projektu oraz profilach społecznościowych wszystkich wyżej wymienionych podmiotów, a także we wszelkich materiałach dokumentacyjnych i sprawozdawczych. Oświadczam, iż zostałem poinformowany, iż mój wizerunek zostanie rozpowszechniony jedynie do celów związanych z projektem, tj. promocji i informacji o wydarzeniu.
Dowód wpłaty wpisowego *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Additional Terms