Verejná súťaž na ideový návrh riešenia fasády budovy bývalého Hotela Kyjev
V zmysle zákona Slovenskej republiky č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý najmä v § 19-30 upravuje práva dotknutej osoby v oblasti spracovania osobných údajov, vyjadrujem súhlas spoločnosti SK Centre a.s. a AMI COMMUNICATIONS SLOVAKIA, s.r.o. so spracovaním poskytnutých osobných údajov, za účelom vyhodnotenia súťaže "Verejná súťaž na ideový návrh riešenia fasády budovy bývalého Hotela Kyjev" do uplynutia piatich rokov po skončení súťaže.
Uvedený súhlas sa týka aj poskytnutia uvedených údajov tretím stranám - hodnotiteľom projektov, a to na účely hodnotenia projektov.
Odoslaním vyplneného prihlasovacieho formulára súhlasím so súťažnými podmienkami a zaväzujem sa používať poskytnuté materiály a informácie výhradne pre účely tejto súťaže, nevydávať ich ďalším osobám a zabezpečiť ich proti zneužitiu treťou osobou. Záujemca o účasť v súťaži sa ďalej zaväzuje spoločne s návrhom podať riadne vyplnenú a podpísanú licenčnú zmluvu.
Som si vedomý/á, že prípadné písomné stiahnutie tohto súhlasu bude mať za následok zrušenie tejto žiadosti, akoby nebola podaná.

Podklady do súťaže Vám budú po spracovaní údajov zaslané na e-mailovú adresu. V prípade otázok sa obráťte na peter.borko@amic.sk.

Email address *
Osoba *
Meno a priezvisko / Názov spoločnosti *
Your answer
Adresa trvalého pobytu / Sídlo spoločnosti *
Your answer
Korešpondenčná adresa
Your answer
Telefonický kontakt *
Your answer
Poznámka
Your answer
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service