Dotazník ke stravovacím zvyklostem dítěte

DOTAZNÍK KE STRAVOVACÍM ZVYKLOSTEM DÍTĚTĚ

Průběh vyplňování dotazníku můžete sledovat na liště dole. Pro vyplnění všech otázek, prosím použijte tlačítko POKRAČOVAT (CONTINUE). Na poslední straně klikněte na tlačítko ODESLAT (SUBMIT).

Správnou odpověď vyznačte křížkem nebo údaj doplňte. Pokud zvolíte možnost JINÉ (OTHER), vaši volbu prosíme blíže specifikujte. Zároveň prosíme o vyplnění všech otázek. Pokud na některou zapomenete, systém Vás na ni upozorní červeně.

Formulář vyžaduje odpověď u každé otázky. Pokud se po kliku na POKRAČOVAT (CONTINUE) dole na stránce nedostanete na další list formuláře, podívejte se prosím zpět, zda jste nějakou otázku nevynechali (označeno červeným polem).

Pokud potřebujete pomoc, pište na email katerina.vargelen@gmail.com.

Děkujeme za Vaši ochotu a spolupráci při zjišťování skutečného stavu výživy a stravovacích zvyklostí dětí v České republice.

    This is a required question
    This is a required question