ĐĂNG KÝ HỌC THỬ MIỄN PHÍ VỚI CHTATK

SAU KHI CÁC BẠN ĐĂNG KÝ XONG THÌ HỌC TRÒ CỦA DOREMON LÀ NHỰT TRƯỜNG SẼ LIÊN LẠC QUA EMAIL ĐỂ HƯỚNG DẪN CÁC BẠN VÀO HỌC NHÉ, EMAIL CỦA BẠN ẤY LÀ: perrytsai54@gmail.com. NẾU CÁC BẠN KHÔNG NHẬN ĐƯỢC EMAIL LIÊN LẠC CỦA NHỰT TRƯỜNG, THÌ CÁC BẠN CÓ THỂ CHỦ ĐỘNG LIÊN LẠC VỚI BẠN ẤY
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question