ใบสมัคร โครงการยกระดับความเชื่อมั่นธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์สู่มาตรฐานสากล ปีงบประมาณ 2564

1. ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และขอสงวนสิทธิ์ปิดรับสมัครเมื่อมีผู้สมัครเต็มจำนวน โดยพิจารณาตามคุณสมบัติและลำดับก่อนหลังการสมัคร

2. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
เจ้าของโครงการ
กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
ว่าที่ร้อยตรีกีรติ์วัฒน์ แก้วมูลกิจ
โทรศัพท์ 0 2547 5955
e-mail: logisticsdbd@gmail.com

ที่ปรึกษาโครงการ
บริษัท ฟินิกซ์ คอนซัลติ้ง กรุ๊ป จำกัด
นางสาววันวิสา วงษา
โทรศัพท์ 08 2296 8947
e-mail: phoenixy2021@gmail.com
Line: @741svdxp หรือกด
https://lin.ee/MlsLUVF
facebook fanpage:
https://qrgo.page.link/AFhNa
www.phoenixy.com
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
1. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด *
เลขทะเบียนนิติบุคคล *
1.2 ผู้สมัคร
คำนำหน้าชื่อ *
ชื่อ-สกุล *
1.3 ที่ตั้งของบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ที่อยู่ (เลขที่, ซอย, ถนน) *
แขวง/ตำบล *
เขต/อำเภอ *
จังหวัด *
รหัสไปรษณีย์ *
เบอร์ติดต่อ *
โทรสาร
Website
1.4 ผู้ประสานงาน
ชื่อ-สกุล *
ตำแหน่ง *
เบอร์ติดต่อ (มือถือ) *
e-mail *
ขอสมัครเข้าร่วมโครงการยกระดับความเชื่อมั่นธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์สู่มาตรฐานสากล ปีงบประมาณ 2564 โดยต้องการเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้ (เลือกได้มากกว่า 1 กิจกรรม)
โปรดระบุวันที่จะเข้าร่วมการสัมมนาตามวันดังต่อไปนี้ (เลือกวันเข้าร่วมสัมมนาได้เพียง 1 วัน)
Clear selection
2. ประเภทกิจการ (ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะธุรกิจให้บริการด้านขนส่งหรือจัดการสินค้าเท่านั้น) *
เลือกประเภทธุรกิจหลัก 1 ประเภท
3. จำนวนพนักงานทั้งหมด *
4. การได้รับการรับรองมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับระบบการบริหารงาน
เลือกได้มากกว่า 1 หัวข้อ
ปัจจุบันได้รับการรับรองตามมาตรฐาน
ในอดีตเคยได้รับการรับรองตามมาตรฐาน
ไม่เคยได้รับการรับรองมาตรฐานใดๆ
ISO 9001
Q-mark
เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจโลจิสติกส์ไทย
Clear selection
4.1 มาตรฐานอื่นๆ ที่ได้รับการรับรองในปัจจุบัน ได้แก่ มาตรฐาน
4.2 มาตรฐานอื่นๆ ที่เคยได้รับการรับรองในอดีต ได้แก่ มาตรฐาน
5. พนักงานที่ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมกิจกรรมที่ 1 (การสัมมนาฯ)
องค์กรละไม่เกิน 1 คน
คำนำหน้าชื่อ
Clear selection
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
เบอร์โทรติดต่อ (มือถือ)
e-mail
6. พนักงานที่ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมกิจกรรมที่ 2 (การพัฒนาธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ฯ)
องค์กรละไม่เกิน 2 คน
พนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ 2 (คนที่ 1)
คำนำหน้าชื่อ
Clear selection
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
เบอร์โทรติดต่อ (มือถือ)
e-mail
พนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ 2 (คนที่ 2)
คำนำหน้าชื่อ
Clear selection
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
เบอร์โทรติดต่อ (มือถือ)
e-mail
*
Required
ชื่อ-สกุล ผู้มีอำนาจลงนาม *
ตำแหน่งผู้มีอำนาจลงนาม *
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy