แบบประเมินความพึงพอใจ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียแสดงความคิดเห็น ความพึงพอใจ ต่อการบริหารจัดการและการให้บริการของ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.นครราชสีมา เขต 2 กรอกข้อมูลที่ https://goo.gl/dYm7dj ดูผลการประเมินที่ https://goo.gl/7UHDKU
เพศ
วุฒิการศึกษาสูงสุด
ตำแหน่ง
ประเด็นการประเมิน *
แสดงความพึงพอใจของผู้รับบริการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 5 = มากที่สุด , 4 = มาก , 3 = ปานกลาง , 2 = น้อย , 1 = น้อยที่สุด
5
4
3
2
1
ขั้นตอนการให้บริการสะดวกรวดเร็วสามารถเข้าถึงการขอรับบริการหรือมีช่องทางการติดต่อสื่อสารได้หลายช่องทาง
มีระยะเวลาการให้บริการที่เหมาะสม
เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถในด้านระเบียบ
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำในการแก้ปัญหา
เจ้าหน้าที่มีอัธยาศัยและจิตบริการ
สถานที่ให้บริการเหมาะสม สะอาด เป็นระเบียบ
มีเอกสาร และแบบฟอร์มในการให้บริการอย่างเพียงพอ
ได้รับการบริการที่ตรงความต้องการ ถูกต้อง ครบถ้วน
ได้รับการบริการทันตามกำหนด
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
Your answer
จบการประเมิน กรุณาคลิก "ส่ง"
ขอขอบคุณ
กลุ่ม ITEC สพป.นครราชสีมา เขต 2
โทร. 0988800318
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms