การฝึกคำนวณโครงสร้างบ้านพักอาศัย 2 ชั้น ด้วยการคำนวณมือ
รหัส EE01
รายละเอียดการอบรม
เนื่องด้วยอาคารบ้านพักอาศัย 2 ชั้นตาม พรบ. ควบคุมอาคารนั้นถือว่า เป็นอาคารไม่ควบคุมและผู้ออกแบบไม่จำเป็นต้องเป็นวิศวกรก็ได้ แต่ทั้งนี้อาคารดังกล่าว ก็จำเป็นต้องมีความแข็งแรงถูกต้อง ตามกฎหมายควบคุม และมาตรฐาน วสท. กำหนดซึ่งเห็นว่าผู้ออกแบบบางครั้งยังขาดความรู้พื้นฐานอีกทั้งความสามารถของเทคโนโลยีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่เข้ามามีบทบาท ในการออกแบบมากขึ้นเพียงแค่ผู้ออกแบบใส่ค่าต่าง ๆ เข้าไปเท่านั้นก็ออกแบบโครงสร้างออกมาให้เสร็จบางครั้งถ้าเกิดความผิดพลาดขึ้นจะทำให้ผู้ออกแบบคำนวณไม่สามารถทราบได้มีความผิดพลาดที่จุดใด หรือการตรวจสอบแบบแปลนโครงสร้างการเสริมเหล็กหน้างานว่าถูกต้องหรือไม่

โดยหลักสูตรนี้ จะทำให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถ คำนวณออกแบบอาคารได้ถูกต้อง ตามกฎหมายควบคุมอาคารกำหนดสามารถตรวจสอบรายการคำนวณและแบบขยายโครงสร้างการเสริมเหล็ก

ผลที่ได้รับจากการอบรม
• สามารถคำนวณและออกแบบได้ถูกต้องตามกฎหมายควบคุมอาคารและมาตรฐาน วสท.
• สามารถตรวจสอบรายการคำนวณได้
• สามารถจัดวางเหล็กเสริม และเขียนแบบขยายได้ถูกต้อง
ข้อบังคับเบื้องต้นก่อนการเรียน
• มีพื้นฐานด้านทฤษฏีโครงสร้าง วิเคราะห์โครงสร้างและกำลังวัสดุ
• มีพื้นฐานด้านการเขียนแบบและอ่านแบบก่อสร้าง
ระยะเวลา 2 วัน
เนื้อหาหลักสูตร
วันที่ 1 :

1. ข้อกำหนดและคุณสมบัติของคนอกรีตที่นำมาใช้ในการคำนวณออกแบบ
- เหล็กเสริม

- คอนกรีต

- น้ำหนักบรรทุกอาคารและภายในอาคาร

- พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร


2. พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก

- พื้นคอนกรีตเสริมเหล็กทางเดียว (One Way Slab)

- พื้นคอนกรีตเสริมเหล็กสองทาง (Two way Slab)

- พื้นคอนกรีตเสริมเหล็กพื้นยื่น (Cantilever Slab)

- พื้นสำเร็จรูป

- พื้นคอนกรีตเสริมเหล็กวางบนดิน (Slab on ground)


3. บันไดคอนกรีตเสริมเหล็ก

วันที่ 2 :

4. คานคอนกรีตเสริมเหล็ก

- คานคอนกรีตเสริมเหล็กรับแรงดึง (Single Beam)

- คานคอนกรีตเสริมเหล็กรับแรงดึงและแรงอัด (Double Beam)

- คานคอนกรีตเสริมเหล็กรับแรงบิด

- คานคอนกรีตเสริมเหล็กคานแคบ


5. เสาคอนกรีตเสริมเหล็ก

- เสาคอนกรีตเสริมเหล็กที่รับน้ำหนักตามแนวแกน

- เสาปลอกเดี่ยว (Tied Columns)

- เสาปลอกเกลียว (Spiral Columns)

- เสาคอนกรีตเสริมเหล็กที่รับน้ำหนักแรงเยื้องศูนย์

- เสายาว


6. ฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็ก

- ฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กฐานแผ่แบบฐานเดี่ยว

- ฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กฐานแผ่แบบฐานเดี่ยว ชนิดมีเสาเข็ม (Footing on Pile)


7. หลังคาโครงสร้างเหล็ก

- แปเหล็ก

- จันทันเหล็ก

Registration Online :
ลงทะเบียน ออนไลน์ ที่นี่ :
เลือกประเภทผู้ลงทะเบียน *
คำนำหน้า *
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) : *
(กรุณาระบุชื่อ-นามสกุล ของท่านเป็นภาษาไทย)
Your answer
First - Last Name (English Language) : *
(กรุณาระบุชื่อ-นามสกุล ของท่านเป็นภาษาอังกฤษ)
Your answer
Company Name :
บริษัท หรือ หน่วยงานของท่าน
Your answer
Address : *
ที่อยู่ (ที่ออกใบเสร็จ ในนามบริษัทฯ แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษีและสาขาสำนักงานด้วย)
Your answer
Phone : *
โปรดระบุเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้โดยตรง เช่น 086 307 2163
Your answer
Email : (กรอกอีเมล์ที่สะดวกในการยืนยันการอบรม) *
Your answer
การชำระค่าลงทะเบียน :
ท่านละ 7,500 บาท + 525 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% = 8,025 บาท

สมัครวันนี้- 28 ก.พ. 62 เหลือเพียงท่านละ 5,250 + 367.50 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% = 5,617.50 บาท

กรณีมีใบหัก ณ ที่จ่าย เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105548121048 (สำนักงานใหญ่)

บริษัท ทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เลขที่ 42 ทูพลัส ปาร์ค ซอยลาดพร้าว 8 ถนนลาดพร้าว
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ชำระเงินโดย: *
(กรุณาเลือกช่องทางในการชำระเงิน ทางระบบจะส่งใบเสนอราคายืนยันยอดการชำระเงินเข้าทางอีเมล์ หากชำระแล้วสามารถส่งหลักฐานการโอนเงินมาได้ที่ ไลน์ไอดี : 086580 หรือทางอีเมล์ sales@twoplustrainingcenter.com) ** ทางสถาบันขอสงวนสิทธิ์ ในการสำรองที่นั่งตามลำดับการชำระลงทะเบียน หากเต็ม ขอสำรองที่นั่งในรุ่นถัดไป **
วันเวลาที่เปิดอบรม : *
(กรุณาเลือกวันที่ท่านต้องการสำรองที่นั่ง)
ความต้องการพิเศษ
ด้านอาหาร
ข้อเสนอแนะ / ความต้องการอื่น ๆ
(หากมีข้อเสนอแนะ หรือมีความต้องการอื่น ๆ เพิ่มเติม)
Your answer
รายละเอียดผู้เข้าอบรม
(กรณีผู้เข้าอบรมมากกว่า 1 ท่าน หรือคนละท่านกับผู้ติดต่อ แต่หากคนเดียวกันกด Next ข้ามไปกด Submit ได้เลยค่ะ)
1. คำนำหน้า
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) :
(กรุณาระบุชื่อ-นามสกุล ของท่านเป็นภาษาไทย)
Your answer
1. First - Last Name (English Language) :
(กรุณาระบุชื่อ-นามสกุล ของท่านเป็นภาษาอังกฤษ)
Your answer
1. Phone :
โปรดระบุเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้โดยตรง
Your answer
1. Email :
Your answer
ความต้องการพิเศษ
ด้านอาหาร
ข้อเสนอแนะ / ความต้องการอื่น ๆ
(หากมีข้อเสนอแนะ หรือมีความต้องการอื่น ๆ เพิ่มเติม)
Your answer
การแจ้งยกเลิกอบรม
หากหลังจากที่ท่านสมัครเข้ารับการอบรมแล้ว หากมีเหตุจำเป็นในการต้องยกเลิกการเข้าอบรมในครั้งนั้น กรุณาแจ้งให้ยกเลิกล่วงหน้าก่อนอย่างน้อย 7 วันก่อนวันอบรม ยินดีคืนค่าอบรม 100% หรือ สามารถย้ายไปอบรมในรุ่นถัดไปแทน หากท่านไม่สามารถแจ้งล่วงหน้าได้ ศูนย์ฝึกอบรมฯใคร่หักค่าธรรมเนียมในการยกเลิกการอบรมจำนวน 40% ของค่าอบรม

สอบถามเพิ่มเติม 02 513 7500, 086 307 2162-3 คุณติ๊ก

Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Twoplus Soft Co.,Ltd.. Report Abuse - Terms of Service