Přihláška na Open Air Program 2020
Konec června v Hradci Králové je neodmyslitelně spjat se svátkem divadla, těla a všech jeho smyslů, tedy divadelním festivalem. Open Air Program Hradec Králové je od roku 2000 tradiční součástí Mezinárodního festivalu Divadlo evropských regionů a utváří s ním naprosto ojedinělou, pulzující událost reflektující bohatý průřez aktuálního tuzemského i světového kulturního dění. Celé město se náhle z konstantně a olejovitě působící plochy promění v živý mechanismus, v jednu velkou propojenou performance prostupující městskými parky, ulicemi, zdmi a v neposlední řadě i lidmi. Staňte se jeho součástí i vy!
/ The end of June in Hradec Králové is inextricably linked to the feast of theater, body and all its senses, ie a theater festival. The Open Air Program Hradec Králové has been a traditional part of the International festival Theater European Regions since 2000 and creates together an absolutely unique, pulsating event reflecting the rich cross-section of current domestic and world cultural events. The whole city suddenly turns from a constant and oil-like surface into a lively mechanism, into one big interconnected performance pervading city parks, streets, walls and, last but not least, people. Become a part of it too!


Open Air Program pořádá: kulturní neziskovka kontrapunkt, z. ú. / The Open Air Program is organized by: cultural non-profit kontrapunkt, z. ú.

Deadline pro podání přihlášek: 31. ledna 2020 / Deadline for applications: January 31, 2020
Email address *
Stučné informace o souboru / Brief information about the group
Tyto informace budou uvedeny v tištěném katalogu a webových stránkách www.openairprogram.cz. Věnujte proto jejich vyplnění zvýšenou pozornost. / This information will be used in the printed catalog and website www.openairprogram.cz. Pay close attention to filling them.
Oficiální název souboru *
Official name of the group
Your answer
Místo, kde soubor působí *
Based in
Your answer
Odkaz na web (vyplňte ve formátu https://)
Website link (fill as format https://)
Your answer
Text o souboru (max. 1000 znaků) *
Text about the group (max. 1000 characters)
Your answer
Kontaktní údaje / Contact details
Pečlivě zkontrolujte kontaktní e-mail. Pokud je chybně zadaný, potvrzení Vám nebude zasláno. / Check the e-mail adress carefully. If it is entered wrongly, the confirmation will not be sent to you.
Jméno a příjmení kontaktní osoby *
Name and surname of the contact person
Your answer
Číslo mobilního telefonu (kontaktní osoba) *
Mobile phone number (contact person)
Your answer
E-mail kontantní osoby *
E-mail address (contact person)
Your answer
Chcete vystavit smlouvu na fyzickou osobu nebo právnickou osobu (spolek, ústav atd.) / Do you want to issue a contract on your VAT number or as a natural person? *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy