ความรู้พื้นฐานด้านการประมาณราคาก่อสร้าง
รหัส CE101
รายละเอียดการอบรม :
หลักการประมาณราคางานก่อสร้าง นับว่าเป็นหัวใจในงานก่อสร้าง ซึ่งช่างก่อสร้าง ผู้รับเหมาจะต้องทำราคาเสนอต่อเจ้าของงาน หรือประมูลงาน แต่งานจะขาดทุนหรือได้กำไร ก็ขึ้นอยู่กับการประมาณราคาซึ่งเป็นส่วนสำคัญประการหนึ่ง ผู้รับเหมาบางท่านมีฝีมือแต่คิดแบบถอดแบบประมาณราคาไม่เป็นเนื่องจากขาดประสบการณ์ในการคิด ต้องจ้างให้ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ชำนาญการประมาณราคาคิดให้ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น หรือบางครั้งการเสนอราคาก็ตีราคาเป็นตารางเมตร ราคาสูงไปก็ไม่ได้งาน ราคาต่ำไปก็ขาดทุน สำหรับคอร์สนี้ จะทำให้ท่านผู้เข้าอบรมสามารถทำการประมาณราคาได้โดยทราบต้นทุนที่ละเอียด และไม่เสี่ยงต่อการขาดทุน ประมาณราคาได้อย่างมีหลักการ เหมาะสำหรับวิศวกร สถาปนิก พนักงานประมาณราคา นิสิต นักศึกษา ผู้รับเหมาก่อสร้าง และผู้ที่สนใจ

ผู้รับการอบรม จะได้รับความรู้พื้นฐานที่ถูกต้อง และเทคนิคต่าง ๆ ในการประมาณราคา จากประสบการณ์มากกว่า 30 ปี ของวิทยากร ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการถอดแบบประมาณราคาได้อย่างถูกต้องและมีหลักการ

วิทยากร : จิรัฏฐวัฒน์ โกศัยสุนทร : ผู้เขียนโปรแกรม Qwik Estimator วิศวกรฝ่ายประมาณราคา ประสบการณ์การถอดแบบก่อสร้างกว่า 30 ปี การไฟฟ้านครหลวง

ระยะเวลา 2 วัน
เนื้อหาหลักสูตร :
วันที่ 1 :

 แนะนำเนื้อหาหลักสูตร
 ความหมายและแนวทางการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
 หลักเกณฑ์ การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
 หลักเกณฑ์ ข้อกำหนด วิธีปฏิบัติ และข้อมูลรายละเอียด
 สำหรับการถอดแบบคำนวณราคางานก่อสร้าง
 สูตรต่างๆ ที่ใช้ในการประมาณราคา
 การคำนวณหาปริมาณงาน และการคิดราคา/หน่วย
 ค่าแรงงานก่อสร้าง/หน่วย

วันที่ 2 :

 เทคนิคการถอดแบบประมาณราคาให้รวดเร็ว
 เกณฑ์การเผื่อปริมาณวัสดุมวลรวม/หน่วย
 การคิดและเขียนโครงการแบบย่อ
 การทำ BOQ (บัญชีแสดงรายการก่อสร้าง)
 การแบ่งงวดงานก่อสร้าง
 การหาค่า Factor F , การหาค่า K
 สัญญาก่อสร้าง พร้อมตัวอย่างสัญญา
 ราคาและที่มาของแหล่งวัสดุก่อสร้าง

Registration Online :
สมัครอบรมออนไลน์ ที่นี่
เลือกประเภทผู้ลงทะเบียน
คำนำหน้า *
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) : *
(กรุณาระบุชื่อ-นามสกุล ของท่านเป็นภาษาไทย)
Your answer
First - Last Name (English Language) : *
(กรุณาระบุชื่อ-นามสกุล ของท่านเป็นภาษาอังกฤษ)
Your answer
ตำแหน่งงาน :
Your answer
Company Name :
บริษัท หรือ หน่วยงานของท่าน
Your answer
Address : *
ที่อยู่ (ที่ออกใบเสร็จ หากในนามบริษัท ฯ รบกวนระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีพร้อมแจ้งสาขาของหน่วยงาน)
Your answer
Phone : *
โปรดระบุเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้โดยตรง ตัวอย่าง 0863072163
Your answer
Email : *
Your answer
ค่าอบรม :
ท่านละ 7,500 บาท + 525 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% = 8,025 บาท

กรณีมีใบหัก ณ ที่จ่าย เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105548121048 (สำนักงานใหญ่)

บริษัท ทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เลขที่ 42 ทูพลัส ปาร์ค ซอยลาดพร้าว 8 ถนนลาดพร้าว
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

(รบกวนชำระค่าอบรมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันอบรม เพื่อเป็นการยืนยันการเข้าอบรม)

วันเวลาที่เปิดอบรม : *
(กรุณาเลือกวันที่ท่านต้องการสำรองที่นั่ง)
สถานที่อบรม : (เลขที่ 42 อาคารชั้นเดียว)
ชำระเงินโดย: *
(กรุณาเลือกช่องทางในการชำระเงิน หากชำระแล้วสามารถส่งหลักฐานการโอนเงินมาได้ที่ ไลน์ไอดี : 086580 หรือทางอีเมล์ sales@twoplustrainingcenter.com) ** ทางสถาบันขอสงวนสิทธิ์ ในการสำรองที่นั่งตามลำดับการชำระลงทะเบียน หากเต็ม ขอสำรองที่นั่งในรุ่นถัดไป **
ความต้องการพิเศษ
ด้านอาหาร
ข้อเสนอแนะ / ความต้องการอื่น ๆ
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Twoplus Soft Co.,Ltd.. Report Abuse - Terms of Service