കമ്പികഥക്കുള്ള ആശയങ്ങൾ
കമ്പികഥക്കുള്ള നല്ല ആശയങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫോമിലൂടെ പങ്കുവയ്ക്കാം. അത് ഞങ്ങൾ എഴുത്തുകാരനുമായി പങ്കുവെച്ച് നല്ലതാണെങ്കിൽ അവ ഉപയോഗിച്ച് കഥ എഴുതുന്നതാണ്.
നിങ്ങളുടെ പേര്? *
കമ്പികഥക്കുള്ള ആശയം 5-10 വരെയുള്ള പോയിന്റുകളായി ചുവടെ എഴുതുക. കഥ മുഴുവൻ എഴുതേണ്ടതില്ല. ആശയം മാത്രം എഴുതുക. *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy