Έρευνα για τις Υπηρεσίες Καιρικής και Κλιματικής πληροφορίας για τον Αγροτικό τομέα

Το ερευνητικό έργο IMPREΧ (βελτίωση πρόγνωσης και διαχείρισης των ακραίων υδρολογικών φαινομένων) είναι ένα ερευνητικό πρόγραμμα που υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος Ορίζοντας 2020 (http://www.imprex.eu).

Το IMPREX διερευνά την αξία της βελτίωσης των προγνώσεων των υδρομετεωρολογικών ακραίων σε βραχυπρόθεσμους, μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους χρονικούς ορίζοντες σε μια σειρά από υδατικούς τομείς, συμπεριλαμβανομένου και του αγροτικού.

Το σκεπτικό του έργου βασίζεται στο γεγονός ότι μπορούμε, και πρέπει, να μάθουμε από τη σημερινή εμπειρία και πρακτική για την καλύτερη πρόβλεψη των αναγκών του αύριο.

Με την συγκεκριμένη έρευνα, στόχος μας είναι να συλλέξουμε την άποψη σας σχετικά με την ανάγκη και την αξία του των υπηρεσιών καιρικής και κλιματικής πληροφορίας για τις γεωργικές πρακτικές στην Ευρώπη και διεθνώς. Σκοπός είναι να μας βοηθήσετε να βελτιώσουμε τις τρέχουσες προβλέψεις και να ενισχύσουμε τη χρησιμότητά τους.

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου θα πάρει μόνο 10 λεπτά περίπου από το χρόνο σας, αλλά θα είναι εξαιρετικά πολύτιμη για το έργο IMPREX.

Όλες οι απαντήσεις θα θεωρηθούν εμπιστευτικές και ανώνυμες.

Ευχαριστώ εκ των προτέρων,

Η ερευνητική ομάδα του IMPREX-ΠΕ11