แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม “มหกรรมอาชีพอิ่มเกษตร เรียนรู้ ทำกิน สร้างอาชีพ”ฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ งานเกษตรกำแพงแสน ปี 2561สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คำชี้แจง โปรดกรอกข้อความหรือทำเครื่องหมายลงในตัวเลือก ตามความเป็นจริงและตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 เพศ *
1.2 อายุ (ปี) *
Your answer
1.3 อาชีพ *
1.4 การศึกษา *
1.5 เป้าหมายที่ท่านเข้าร่วมกิจกรรมของฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ (ของสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน) *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service