پرسشنامه رصدگران شهاب در شامگاه هشتم مرداد در ایران

اگر شاهد ظهور شهابی پرنور در شامگاه پنجشنبه هشتم مرداد بوده‌اید، لطفا به سوال های زیر پاسخ دهید.
پاسخ‌های دقیق شما در این پرسشنامه به پژوهشگران در به دست آوردن اطلاعاتی از این پدیده کمک شایانی خواهد کرد.
(تصویر بالا متعلق به دود بر جای مانده از برخورد شهابسنگ چلیابیسنک در روسیه در 27 بهمن 91 است)
  This is a required question
  :
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question