Rostorps trädgårdar
Inför Rostorps stundande 100-årsjubileum är vi en grupp som håller på att skapa en jubileumsskrift om Rostorps trädgårdar. Vi är några boenden i området som tillsammans med forskare och studenter på Alnarp samlar in, kartlägger och forskar kring Rostorps Egna Hems trädgårdar och dess utveckling över tid. Arbetet sker i föreningens namn. Som en del i detta arbete så skickar vi ut denna enkät för att vi är intresserade av hur ni använder er trädgård och vad ni har för något i den. Enkäten är runt 50 frågor och tar ca. 20 minuter att fylla i - och det görs tillsammans i hushållet (även barn ska vara med och svara i några av frågorna mot slutet).
Svaren kommer hanteras anonymt men vi frågar efter adress för att kunna skicka ut riktade påminnelser till de som inte svarat. Inskickade enkäter kommer att sparas så genom att svara på enkäten godkänner ni indirekt detta (enligt GDPR). Vi är mycket tacksamma för alla som tar sig tid att svara på denna enkät!
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Inledande frågor
Hur många bor det hushållet?
Clear selection
Hur många av de som bor i hushållet är barn? (även vuxna barn räknas här som barn)
Clear selection
Vilken ålder har de olika personerna i hushållet? (skriv de olika åldrarna - t.ex: 43, 41, 11, 7)
Varför flyttade du/ni till just Rostorp?
Vilka yrken har du/ni?
Använder ni hemmet som arbetsplats? (svara separat om ni är flera vuxna - en här och den andra på nästa fråga)
Clear selection
Använder du hemmet som arbetsplats? (Hoppa över denna om du är ensam vuxen i hushållet och svarade i den förra frågan)
Clear selection
Vilka djur finns det i hushållet? (flera svarsalternativ går att kryssa i)
Mer allmänna frågor om trädgården
Hur mycket tid läggs på trädgårdsarbete i genomsnitt per vecka under växtsäsongen?
Clear selection
Är barnen engagerade och hjälper till i trädgårdsarbetet?
Clear selection
Vad används trädgården till? (flera svarsalternativ går att kryssa i)
Vilka förändringar har ni gjort av trädgården sedan ni flyttade in?
Vilka drömmar och planer har ni för trädgården inför framtiden?
Hur tror ni att trädgårdarna på Rostorp har förändrats om 100 år? (spekulera fritt)
Frågor om växter
Vilka är favoritväxterna i trädgården? Skriv de fem främsta i rangordning (favoriten först)
Vilken är den vanligaste perennen i trädgården? (flerårig växt som vissnar på vintern)
Hur många äppelträd har ni?
Clear selection
Hur många päronträd har ni?
Clear selection
Hur många plommonträd har ni?
Clear selection
Hur många körsbärsträd har ni?
Clear selection
Hur många fikonträd har ni?
Clear selection
Hur många valnötsträd har ni?
Clear selection
Vilka andra träd som ger frukt, bär eller nötter har ni? Skriv sorter och antal per sort
Vilka grönsaker/rotfrukter som ni odlar värderar ni högst? Nämn max 5 sorter (skriv "inga" om ni inte odlar några)
Vilka växter som ger bär har ni? (flera svarsalternativ går att kryssa i)
Vilket bär har ni mest av/får störst skörd av? (om ni kryssat något på förra frågan)
Vilka sorters häckar har ni i trädgården? Skriv vilken/vilka sorter och ungefärlig höjd på dem
Vilka växtval har ni gjort för att gynna mångfald och pollinatörer? (flera svarsalternativ går att kryssa i)
Skriv vilka sorters växter ni odlar för att gynna mångfald och pollinatörer (om ni svarat "inga speciella" på tidigare fråga - så hoppa över denna)
Frågor om vad trädgården/tomten används till
Hur stor yta (i kvadratmeter) av tomten är gräsmatta?
Clear selection
Hur stor yta (i kvadratmeter) av tomten är rabatt (perenner, 1-åringar, buskar)?
Clear selection
Hur stor yta (i kvadratmeter) av tomten använder ni till trädgårdsland (grönsaksodling m.m.)?
Clear selection
Hur stor yta (i kvadratmeter) av tomten är stenläggning/plattor eller grus/singel?
Clear selection
Hur stor yta (i kvadratmeter) av tomten är trädäck?
Clear selection
Hur stor yta (i kvadratmeter) av tomten är upptaget av olika typer av byggnationer? (ej huset) - t.ex. växthus, pool, lekplats m.m.
Clear selection
Vilka objekt finns på er tomt? (flera svarsalternativ går att kryssa i)
Skriv ålder på de objekt du kryssat i på förra frågan (i de fall du vet).
Blandade frågor
Vem eller vad inspirerar dig vid val av växter och anläggning av trädgården? (flera svarsalternativ går att kryssa i)
Vad komposterar ni?
Clear selection
Hur tar ni hand om regnvattnet från taket?
Clear selection
Vad har ni för inställning till solceller på taket?
Clear selection
På vilket sätt använder ni Rostorpsplanen? (flera svarsalternativ går att kryssa i)
Vilka av Rostorps egnahemsförenings aktiviteter brukar ni delta i? (flera svarsalternativ går att kryssa i)
Frågor till barnen
Här är det i första hand barnens tankar som ska komma fram. Om det finns flera barn så skriv ett kort stycke för varje barn där även deras ålder framkommer, t.ex. Barn-1, 5 år: _ _ _, Barn-2, 11 år: _ _ _ o.s.v.
Vad gör du helst när du är ute i trädgården?
Hjälper du till med något i trädgården - vad?
Vad saknar du i din trädgård?
Vilken är din favoritplats i trädgården och varför just den platsen? Här ska både barn och vuxna svara!
Avslutande frågor
Finns det något ytterligare ni tycker är intressant att berätta om er trädgård som inte framkommit i svaren till frågorna:
Har du andra berättelser eller anekdoter om Rostorp som du vill dela med dig av - skriv här eller kontakta Per, Sandra eller Astrid-Louise (mailadresser finns i slutet)
Kommentarer om själva enkäten:
Övriga synpunkter och idéer:
Er gatuadress (hoppa över denna om det känns viktigt att vara anonym)
Stort tack för att ni fyllt i enkäten!
Med vänliga hälsningar: Sandra (smc.mols@gmail.com), Per (Perhak@live.com), Astrid-Louise (al_walther@hotmail.com)
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Malmö stads skolor. Report Abuse